مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 درس ۱۸

تا ابد به دوستی خود با خدا ادامه دهید!‏

تا ابد به دوستی خود با خدا ادامه دهید!‏

برقراری رابطهٔ دوستی نیاز به سعی فراوان دارد؛‏ همچنین حفظ آن.‏ چنانچه سعی کنید با خدا رابطهٔ دوستی برقرار کرده،‏ آن را حفظ کنید،‏ برکت فراوان خواهید یافت.‏ عیسی به کسانی که به او ایمان آورده بودند گفت:‏ «حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.‏» (‏ یوحنّا ۸:‏۳۲‏،‏ انجیل شریف ‏)‏ این سخن عیسی به چه معناست؟‏

او گفت که هم‌اکنون شما می‌توانید از آزادی برخوردار شوید.‏ شما می‌توانید از تعالیم کاذب و دروغهایی که توسط شیطان اشاعه یافته‌اند آزاد گردید.‏ امروزه یأس و ناامیدی زندگی را بر میلیونها انسانی که یَهُوَه را نمی‌شناسند سیاه کرده است لیکن شما می‌توانید از این یأس و ناامیدی آزاد گردید.‏ (‏ رومیان ۸:‏۲۲‏)‏ دوستان خدا حتی از «ترس موت» آزاد می‌باشند.‏​—‏عبرانیان ۲:‏۱۴،‏ ۱۵‏.‏

شما می‌توانید در دنیای جدید خدا از آزادی لذت ببرید.‏ چه آزادی شگرفی در انتظار شما می‌باشد!‏ در بهشت روی زمین،‏ انسانها از جنگ،‏ بیماری و جنایت آزاد می‌گردند.‏ بلی،‏ آزادی از فقر و گرسنگی.‏ آزادی از پیری و مرگ.‏ آزادی از ترس،‏ بی‌عدالتی و ظلم.‏ کتاب مقدس دربارهٔ خدا می‌گوید:‏ «دست خویش را باز می‌کنی و آرزوی همهٔ زندگان را سیر می‌نمایی.‏»​—‏مزمور ۱۴۵:‏۱۶‏.‏

 دوستان خدا تا ابد زندگی خواهند کرد.‏ زندگی ابدی هدیهٔ گرانبهایی است که خدا به کسانی که جویای رابطهٔ دوستی با او می‌باشند عطا خواهد کرد.‏ (‏ رومیان ۶:‏۲۳‏)‏ فقط به مفهوم زندگی ابدی بیندیشید!‏

در آن صورت،‏ فرصت انجام دادن کارهای بسیاری را خواهید داشت.‏ شاید دوست دارید نقاشی کردن یا نحوهٔ نواختن یک آلت موسیقی را بیاموزید و یا نجاری کنید.‏ ممکن است دوست داشته باشید در مورد حیوانات یا گیاهان بیاموزید.‏ شاید هم میل دارید سفر کنید و با سرزمینها و مردم گوناگون آشنا شوید.‏ با داشتن زندگی ابدی،‏ همهٔ این آرزوها امکان‌پذیر می‌گردند!‏

شما وقت خواهید داشت که دوستان بسیاری پیدا کنید.‏ با برخورداری از زندگی ابدی می‌توانید با خیلی از انسانها که دوست خدا شده‌اند آشنا شوید.‏ به استعداد و محسنات آنان پی خواهید برد و آنان دوست شما شده،‏ متقابلاً به یکدیگر محبت خواهید ورزید.‏ (‏ ۱قُرِنتیان ۱۳:‏۸‏)‏ زندگی جاودانی این فرصت را در اختیار شما قرار خواهد داد تا با همهٔ انسانهای روی زمین دوست شوید!‏ از همه مهمتر،‏ با گذشت قرنها،‏ دوستی شما با یَهُوَه خدا عمیقتر خواهد شد.‏ امید است که تا ابد به دوستی خود با او ادامه دهید!‏