مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 درس ۸

ایجاد تصویر در ذهن مخاطب

ایجاد تصویر در ذهن مخاطب

مَتّی ۱۳:‏۳۴،‏ ۳۵

هدف این درس:‏ با استفاده از مَثَل و تشبیه‌های ساده و مناسب،‏ در ذهن مخاطب تصویری ایجاد کنید و نکات مهم را به او تعلیم دهید.‏ به این ترتیب می‌توانید کیفیت تعلیمتان را نیز بالا ببرید.‏

چطور چنین کنیم؟‏

  • مَثَل یا تشبیهی ساده انتخاب کنید.‏ همچون عیسی با استفاده از موضوعی آشنا،‏ نکته‌ای مهم را توضیح دهید و با استفاده از موضوعی آسان،‏ نکته‌ای دشوار را روشن کنید.‏ مَثَل یا تشبیه‌تان را با جزئیات غیرضروری پیچیده نکنید.‏ اطمینان یابید که اجزاء مَثَل یا تشبیه شما برای نکته‌ای که می‌خواهید تعلیم دهید کاربرد دارد،‏ زیرا اشاره به اجزاء نامربوط می‌تواند مخاطب را سردرگم کند.‏

  • مخاطب را مد نظر داشته باشید.‏ مَثَل یا تشبیهی انتخاب کنید که مورد علاقهٔ مخاطبتان است یا به کار و فعالیت‌های او مربوط می‌شود.‏ مراقب باشید مَثَل یا تشبیهی استفاده نکنید که باعث خجالت یا ناراحتی مخاطب شود.‏

  • نکات اصلی را تعلیم دهید.‏ تنها برای تعلیم نکات اصلی از مَثَل یا تشبیه استفاده کنید،‏ نه برای نکات جانبی.‏ اطمینان حاصل کنید که مخاطب نه فقط تشبیه،‏ بلکه نکتهٔ تعلیمی آن را نیز به یاد بسپارد.‏