مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 درس ۲

چرا ما خود را شاهدان یَهُوَه می‌خوانیم؟‏

چرا ما خود را شاهدان یَهُوَه می‌خوانیم؟‏

نوح

ابراهیم و سارا

موسی

عیسی مسیح

بسیاری تصوّر می‌کنند که شاهدان یَهُوَه،‏ نام مذهبی جدید است.‏ اما بیش از ۲۷۰۰ سال پیش،‏ خادمان خدای یکتا «شهود» او خوانده شدند؛‏ آنان نیز شاهدان یَهُوَه بودند.‏ (‏اِشَعْیا ۴۳:‏۱۰-‏۱۲‏)‏ گروهی که خود را پیش از آن شاگردان کتاب مقدّس می‌خواندند،‏ در سال ۱۹۳۱ نام شاهدان یَهُوَه را برای خود برگزیدند.‏ چرا؟‏

این نام معرف خدایمان است.‏ مطابق با طومارهای باستانی،‏ نام خدا «یَهُوَه» هزاران بار در کتاب مقدّس آمده است.‏ در بسیاری از ترجمه‌ها،‏ عناوینی همچون خدا و خداوند جایگزین این نام شده است.‏ اما خدای یکتا خود را به موسی با نام «یَهُوَه» معرفی کرد و چنین گفت:‏ «این است نام من تا ابدالآباد.‏» (‏خروج ۳:‏۱۵‏)‏ به این شکل،‏ او خود را از همهٔ خدایان دروغین متمایز ساخت.‏ ما این افتخار را داریم که نام مقدّس یَهُوَه را بر خود داشته باشیم.‏

این نام به وظیفهٔ مسیحی ما اشاره می‌کند.‏ از دوران باستان،‏ هابیل و بسیاری از مردان و زنان درستکار دیگر در مورد ایمانشان به یَهُوَه،‏ شهادت داده‌اند.‏ در طی قرن‌ها نوح،‏ ابراهیم،‏ سارا،‏ موسی،‏ داود و دیگر خادمان خدا به این ‹ابر عظیم شاهدان› پیوسته‌اند.‏ (‏عبرانیان ۱۱:‏۴–‏۱۲:‏۱‏)‏ همان طور که یک نفر در دادگاه به نفع شخصی بی‌گناه شهادت می‌دهد،‏ ما نیز مصممیم که حقیقت را در مورد پروردگارمان آشکار کنیم.‏

ما عیسی را سرمشق قرار می‌دهیم.‏ کتاب مقدّس عیسی را «شاهد امین و راست» می‌خواند.‏ (‏مکاشفه ۳:‏۱۴‏)‏ همچنین عیسی گفت که ‹نام خدا را شناساند› و همواره در مورد خدا ‹شهادت داد.‏› (‏یوحنا ۱۷:‏۲۶؛‏ ۱۸:‏۳۷‏)‏ بنابراین،‏ پیروان حقیقی مسیح باید نام خدا را بر خود داشته باشند و آن را به دیگران بشناسانند.‏ شاهدان یَهُوَه تمام تلاش خود را در این راه به خرج می‌دهند.‏

  • چرا شاگردان کتاب مقدّس،‏ نام شاهدان یَهُوَه را برگزیدند؟‏

  • از چه زمانی یَهُوَه خدا شاهدانی بر روی زمین داشته است؟‏

  • برجسته‌ترین شاهد یَهُوَه کیست؟‏