مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 درس ۱۳

پیشگام کیست؟‏

پیشگام کیست؟‏

کانادا

خانه‌به‌خانه

تدریس کتاب مقدّس

مطالعهٔ شخصی

‏«پیشگام» اغلب به کسی می‌گویند که در کشف مناطق جدید پیش قدم می‌شود و راهی را برای دیگران باز می‌کند تا آن را دنبال کنند.‏ عیسی هم به نوعی پیشگام بود.‏ او به زمین فرستاده شد،‏ خدمتی حیاتی را آغاز نمود و راهی را برای نجات انسان‌ها مهیا کرد.‏ (‏مَتّی ۲۰:‏۲۸‏)‏ امروزه پیروانش نیز او را سرمشق قرار می‌دهند و تا جای ممکن وقت صرف می‌کنند تا ‹شاگردانی بسازند.‏› (‏مَتّی ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ برخی از آنان توانسته‌اند به خدمتی مشغول شوند که آن را خدمت پیشگامی می‌خوانیم.‏

پیشگام کسی است که مدت زمان بیشتری را صرف بشارت به مردم می‌کند.‏ تمام شاهدان یَهُوَه مبشّران کلام خدا هستند.‏ اما گروهی از شاهدان در زندگی خود چنان برنامه‌ریزی کرده‌اند که بتوانند ۷۰ ساعت در ماه به عنوان پیشگام موعظه کنند.‏ به این منظور بسیاری شغلی پاره وقت را انتخاب کرده‌اند.‏ برخی دیگر انتخاب می‌شوند تا به عنوان پیشگام ویژه در مناطقی خدمت کنند که نیاز بیشتری به مبشّران است.‏ آنان در ماه ۱۳۰ ساعت یا بیشتر را به فعالیت موعظه می‌پردازند.‏ پیشگامان،‏ افرادی قانع‌اند که زندگی‌ای ساده را پیش گرفته‌اند.‏ آنان اطمینان دارند که یَهُوَه نیازهای زندگی‌شان را برآورده می‌سازد.‏ (‏مَتّی ۶:‏۳۱-‏۳۳؛‏ ۱تیموتائوس ۶:‏۶-‏۸‏)‏ مبشّرانی که نمی‌توانند پیشگام شوند،‏ می‌توانند به عنوان پیشگام کمکی خدمت کنند و خدمتشان را به ۳۰ یا ۵۰ ساعت در ماه برسانند.‏

انگیزهٔ یک پیشگام عشق و محبتش به خدا و مردم است.‏ همانند عیسی ما نیز پی برده‌ایم که بسیاری از دل و جان می‌خواهند خدا را بشناسند و خواسته‌هایش را دریابند.‏ (‏مَرقُس ۶:‏۳۴‏)‏ ما دانشی را در اختیار داریم که می‌تواند به آنان هم‌اکنون یاری رساند و آینده‌ای روشن را پیش رویشان بگذارد.‏ عشق و محبت به همنوع‏،‏ پیشگام را بر آن می‌دارد تا نیرو و وقتش را در راه کمک به دیگران صرف کند و پیام خوش کلام خدا را به آنان برساند.‏ (‏مَتّی ۲۲:‏۳۹؛‏ ۱تِسالونیکیان ۲:‏۸‏)‏ در نتیجه،‏ ایمان او قوی‌تر می‌شود،‏ به خدا نزدیک‌تر می‌گردد و احساس شادی بیشتری می‌کند.‏—‏اعمال ۲۰:‏۳۵‏.‏

  • پیشگام چه کسی است؟‏

  • چه انگیزه‌ای سبب می‌شود که برخی پیشگام شوند؟‏