به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

چه کسانی به خواست یَهُوَه خدا عمل می‌کنند؟‏

 درس ۲۴

مخارج فعالیت جهانی ما چگونه تأمین می‌شود؟‏

مخارج فعالیت جهانی ما چگونه تأمین می‌شود؟‏

نپال

توگو

بریتانیا

سازمان ما سالانه صدها میلیون کتاب مقدّس و نشریات دیگر را به رایگان در اختیار همگان قرار می‌دهد.‏ همچنین سالن‌های جماعت و دفاتر شعب را بنا و از آن‌ها نگهداری می‌کند.‏ به علاوه،‏ هزاران میسیونر و آنانی را که در بیت‌ئیل خدمت می‌کنند،‏ حمایت می‌کند و به مصیبت‌دیدگان فجایع طبیعی یاری می‌رساند.‏ شاید پیش خود فکر کنید:‏ ‹چگونه مخارج تمام این فعالیت‌ها تأمین می‌شود؟‏›‏

شاهدان یَهُوَه حق عضویت و درصدی از درآمد شخص را مطالبه نمی‌کنند.‏ با این که مخارج فعالیت موعظه بالاست،‏ ما از هیچ کس درخواست پول نمی‌کنیم.‏ بیش از یک قرن پیش،‏ در دوّمین نسخهٔ مجلّهٔ برج دیده‌بانی گفته شد که ما ایمان داریم که یَهُوَه پشتیبان ماست و «هرگز برای حمایت از این فعالیت به کسی التماس نمی‌کنیم» و تا به حال نیز چنین نکرده‌ایم.‏—‏مَتّی ۱۰:‏۸‏.‏

بسیاری با اعانات خود از فعالیت جهانی حمایت می‌کنند.‏ بسیاری از مردم از فعالیت آموزشی ما که بر اساس کتاب مقدّس است،‏ قدردانی می‌کنند و اعاناتی می‌دهند.‏ شاهدان یَهُوَه خود نیز با شادی از وقت،‏ انرژی و دارایی‌شان برای انجام شدن خواست خدا در سراسر جهان حمایت می‌کنند.‏ (‏۱تواریخ ۲۹:‏۹‏)‏ در سالن جماعت،‏ در مجمع‌ها و کنگره‌ها،‏ صندوق‌هایی برای اعانات قرار داده شده است که هر کس در صورت تمایل می‌تواند اعانه‌ای بدهد.‏ همچنین می‌توان از طریق وب‌سایت jw.org اعانه داد.‏ بخش بزرگی از اعانات از طرف کسانی است که توانایی و قدرت مالی بالایی ندارند،‏ درست همانند بیوه‌زنی که دو سکهٔ ناچیز در صندوق اعانهٔ معبد انداخت و عیسی به خوبی از او یاد کرد.‏ (‏لوقا ۲۱:‏۱-‏۴‏)‏ بنابراین هر کس می‌تواند به طور مرتب ‹پولی را کنار بگذارد› تا همان طور که «در دل قصد کرده است» اعانه‌ای بدهد.‏—‏۱قُرِنتیان ۱۶:‏۲؛‏ ۲قُرِنتیان ۹:‏۷‏.‏

ما ایمان داریم که یَهُوَه همچنان آنانی را که می‌خواهند او را ‹با دارایی خود حرمت گذارند› بر آن می‌دارد تا از فعالیت موعظه حمایت کنند.‏ بدین شکل خواست او به انجام می‌رسد.‏—‏امثال ۳:‏۹‏،‏ ترجمهٔ هزارهٔ نو.‏

  • چه امری سازمان ما را از سایر مذاهب متفاوت می‌سازد؟‏

  • از اعانات چگونه استفاده می‌شود؟‏