هیئت اداره‌کننده در قرن اوّل

نامهٔ هیئت اداره‌کننده خوانده می‌شود

در قرن اوّل میلادی،‏ گروه کوچکی از «رسولان و مشایخ» به عنوان هیئت اداره‌کننده خدمت می‌کردند تا تصمیمات مهمی را از طرف تمام مسیحیان مسح‌شده اتخاذ کنند.‏ (‏اعمال ۱۵:‏۲‏)‏ هر بار که تصمیمی می‌گرفتند،‏ بر اساس کتاب مقدّس و راهنمایی روح مقدّس خدا بود.‏ (‏اعمال ۱۵:‏۲۵‏)‏ امروزه نیز هیئت اداره‌کننده به این شکل عمل می‌کند‏.‏

خدا از آنان استفاده می‌کند تا خواست او را عملی سازند.‏ هیئت اداره‌کننده را برادران مسح‌شده‌ای تشکیل می‌دهند که به کتاب مقدّس بسیار علاقه‌مندند و در زمینهٔ تصمیم‌گیری‌های مهم در مورد خدمت موعظه و پاسخگویی به سؤالاتی در خصوص کتاب مقدّس تجارب فراوانی دارند.‏ آنان هفته‌ای یک بار جلسه‌ای تشکیل می‌دهند تا به نیازهای برادران و خواهران در سطح جهان رسیدگی کنند.‏ همچون قرن اوّل میلادی،‏ جماعت‌ها از طریق نامه یا از طریق سرپرستان سیّار یا دیگر برادران،‏ راهنمایی‌هایی را بر اساس کتاب مقدّس دریافت می‌کنند.‏ این امر موجب می‌شود که قوم خدا در افکار و اعمال متحد باشند.‏ (‏اعمال ۱۶:‏۴،‏ ۵‏)‏ هیئت اداره‌کننده بر فراهم کردن خوراک روحانی و انتصاب برادران مسئول نظارت دارد و همه را تشویق می‌کند که به خدمت موعظه ارجحیت دهند.‏

آنان راهنمایی‌های روح مقدّس خدا را می‌پذیرند.‏ هیئت اداره‌کننده در پی راهنمایی‌های یَهُوَه خدا،‏ سلطان عالم و عیسی مسیح،‏ سرپرست جماعت مسیحی است.‏ (‏۱قُرِنتیان ۱۱:‏۳؛‏ اِفِسُسیان ۵:‏۲۳‏)‏ اعضای این هیئت،‏ خود را رهبر قوم خدا نمی‌دانند.‏ آنان به همراه سایر مسح‌شدگان «راه بره [عیسی] را دنبال می‌کنند هر کجا که برود.‏» (‏مکاشفه ۱۴:‏۴‏)‏ هیئت اداره‌کننده از این که برای آنان و فعالیت‌هایشان دعا می‌کنیم قدردان و سپاسگزارند.‏

  • چه کسانی در قرن اول جزو هیئت اداره‌کننده بودند؟‏

  • امروزه هیئت اداره‌کننده چگونه در پی راهنمایی‌های خداست؟‏