به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

چه کسانی به خواست یَهُوَه خدا عمل می‌کنند؟‏

 درس ۸

چرا در جلسات با سر و وضعی مناسب حضور می‌یابیم؟‏

چرا در جلسات با سر و وضعی مناسب حضور می‌یابیم؟‏

ایسلند

مکزیک

گینهٔ بیسائو

فیلیپین

آیا با دیدن تصاویر این بروشور متوجه شده‌اید که شاهدان یَهُوَه با سر و وضعی مناسب در جلسات حضور می‌یابند؟‏ چرا ما به پوشش و وضع ظاهرمان اینچنین اهمیت می‌دهیم؟‏

برای نشان دادن عزّت و احترام به خدایمان.‏ مسلّم است که خدا به باطن هر کس می‌نگرد،‏ نه به ظاهر او.‏ (‏۱سموئیل ۱۶:‏۷‏)‏ اما زمانی که برای پرستش او گرد هم می‌آییم،‏ می‌خواهیم خدا و هم‌ایمانانمان را با تمام وجود ارج نهیم.‏ این تشبیه را در نظر گیرید.‏ اگر بخواهید به حضور پادشاه یا رئیس جمهوری بروید،‏ یقیناً با سر و وضعی آراسته در آنجا حاضر می‌شوید.‏ بدین شکل به او حرمت می‌گذارید.‏ مشابهاً هنگام حضور در جلسات،‏ پوشش و وضع ظاهرمان نشان می‌دهد که برای یَهُوَه خدا،‏ «پادشاه امّت‌ها» و برای مکان پرستشمان عزّت و احترام قائلیم.‏—‏اِرْمیا ۱۰:‏۷‏.‏

برای نشان دادن معیارها و ارزش‌هایی که مطابق با آن زندگی می‌کنیم.‏ کتاب مقدّس مسیحیان را تشویق می‌کند که خود را «به نجابت و متانت بیارایند.‏» (‏۱تیموتائوس ۲:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ با توجه به این سخنان،‏ از پوشیدن لباس‌های پرزرق و برق،‏ بدن‌نما و تحریک‌آمیز دوری می‌کنیم.‏ همچنین لباسی‌هایی را انتخاب نمی‌کنیم که بیش از حد تنگ و نامرتب باشند.‏ ما بدون آن که سخنی بر زبان آوریم با پوشش و وضع ظاهر شایسته و برازندهٔ خود،‏ می‌توانیم ‹تعلیم مربوط به نجات‌دهندهٔ ما،‏ خدا را زینت بخشیم.‏› و او را ‹تمجید نماییم.‏› (‏تیتوس ۲:‏۱۰؛‏ ۱پِطرُس ۲:‏۱۲‏)‏ از این رو سر و وضع ما در جلسات،‏ بر دید دیگران نسبت به پرستش یَهُوَه تأثیر می‌گذارد.‏

لباسمان لزوماً نباید گران قیمت و فاخر باشد تا بتوان آن را پاکیزه،‏ مناسب و آراسته خواند.‏ پس هیچ گاه نگذارید که لباستان مانعی برای حضورتان در جلسات مسیحی شود.‏

  • هنگام پرستش خدا،‏ شیوهٔ لباس پوشیدنمان چه اهمیتی دارد؟‏

  • چه اصولی راهنمای ماست تا پوشش و وضع ظاهری مناسب داشته باشیم؟‏