به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 درس ۱۷

سرپرستان حوزه چگونه به ما یاری می‌رسانند؟‏

سرپرستان حوزه چگونه به ما یاری می‌رسانند؟‏

ملاوی

گروه موعظه

خدمت موعظه

جلسهٔ پیران مسیحی

بخش یونانی کتاب مقدّس به کرّات از پولُس رسول و بَرنابا نام می‌برد.‏ این مردان به عنوان سرپرست حوزه از جماعت‌های قرن اوّل دیدار می‌کردند،‏ زیرا آنان با تمام وجود در فکر رفاه و آسایش برادران و خواهران مسیحی‌شان بودند.‏ پولُس گفت که می‌خواهد ‹بازگردد و از برادران دیدار کند› تا از حال و وضع آنان با خبر شود.‏ او با میل و رغبت صدها کیلومتر سفر کرد تا به آنجا برود و آنان را تقویت کند.‏ (‏اعمال ۱۵:‏۳۶‏)‏ امروزه سرپرستان حوزه نیز چنین خواست قلبی‌ای دارند.‏

آنان ما را تشویق و دلگرم می‌کنند.‏ سرپرست حوزه دو بار در سال حدوداً از ۲۰ جماعت دیدن می‌کند.‏ دیدار او از هر جماعت یک هفته به طول می‌انجامد.‏ ما می‌توانیم از تجربیات این برادران بهرهٔ فراوان بریم.‏ چنانچه این برادران متأهل باشند،‏ می‌توانیم از تجربیات همسر آنان نیز استفاده کنیم.‏ سرپرستان حوزه و همسرانشان می‌کوشند تا با هر یک از اعضای جماعت اعم از پیر و جوان آشنا شوند.‏ آنان مشتاقانه ما را در خدمت موعظه و در تدریس کتاب مقدّس همراهی می‌کنند.‏ این سرپرستان همچنین به همراه پیران مسیحی،‏ برادران و خواهران را شبانی می‌کنند و با دادن سخنرانی‌های دلگرم‌کننده در جلسات و گردهمایی‌های بزرگ موجب تقویت ما می‌شوند.‏—‏اعمال ۱۵:‏۳۵‏.‏

آنان به یکایک ما علاقه‌مندند.‏ سرپرستان حوزه به وضعیت روحانی جماعت‌ها بسیار علاقه‌مندند.‏ این سرپرستان،‏ با پیران مسیحی و خادمان جماعت جلساتی دارند تا پیشرفت جماعت را ارزیابی کنند و به آنان در انجام مسئولیت‌هایشان پندهایی عملی دهند.‏ همچنین به پیشگامان کمک می‌کنند تا در خدمت موعظه موفق‌تر باشند.‏ به علاوه از آشنایی با کسانی که به تازگی به جمع ما پیوسته‌اند و در راه فراگیری کلام خدا پیشرفت می‌کنند،‏ خرسند می‌شوند.‏ هر یک از این برادران با فداکاری و ازخودگذشتگی با ما ‹همکاری› و همیاری می‌کند.‏ (‏۲قُرِنتیان ۸:‏۲۳‏)‏ ما باید ایمان و دلبستگی آنان به خدا را سرمشق قرار دهیم.‏—‏عبرانیان ۱۳:‏۷‏.‏

  • سرپرستان حوزه به چه منظوری از جماعت‌ها دیدار می‌کنند؟‏

  • شما چگونه می‌توانید از دیدارشان بهره برید؟‏