مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 درس ۲۲

در دفاتر شعب چه کارهایی انجام می‌شود؟‏

در دفاتر شعب چه کارهایی انجام می‌شود؟‏

جزایر سلیمان

کانادا

آفریقای جنوبی

اعضای خانوادهٔ بیت‌ئیل در بخش‌های گوناگونی خدمت می‌کنند و مسئول فعالیت موعظه در یک یا چند کشور هستند.‏ برخی از آنان در گروه‌های ترجمه و برخی دیگر در چاپ مجلّات،‏ صحافی کتاب‌ها،‏ انبار کردن نشریات،‏ تولید محصولات صوتی و تصویری مشغول به کارند.‏ عده‌ای نیز به سایر امور مربوط به حوزهٔ فعالیت شعبه رسیدگی می‌کنند.‏

کمیتهٔ شعبه بر فعالیت‌های دفتر شعبه نظارت می‌کند.‏ هیئت اداره‌کننده،‏ فعالیت هر کشور را به کمیتهٔ شعبهٔ آن کشور واگذار کرده که از سه یا چندین پیر مسیحی پرتجربه تشکیل شده است.‏ این کمیته،‏ هیئت اداره‌کننده را از پیشرفت‌ها و مشکلات حوزهٔ فعالیتش باخبر می‌سازد.‏ این گزارشات به هیئت اداره‌کننده کمک می‌کند که تصمیم گیرد که چه موضوعاتی را باید برای انتشار در نشریات بعدی و برای بررسی در جلسات و گردهمایی‌های بزرگ در نظر گیرد.‏ هیئت اداره‌کننده،‏ نمایندگانی را تعیین می‌کند.‏ این برادران به طور مرتب از شعب دیدن می‌کنند و کمیتهٔ شعبه را در انجام دادن وظایفشان راهنمایی می‌نمایند.‏ (‏امثال ۱۱:‏۱۴‏)‏ برنامه‌ای ویژه برای تشویق و دلگرمی کسانی که در حوزهٔ فعالیت شعبه زندگی می‌کنند،‏ ترتیب داده می‌شود و نمایندهٔ شعبهٔ مرکزی سخنرانی‌ای اجرا می‌کند.‏

دفتر شعبه از جماعت‌های منطقه حمایت و پشتیبانی می‌کند.‏ برادران مسئول در دفتر شعبه وظیفهٔ تصمیم‌گیری برای تشکیل جماعت‌های جدید را بر عهده دارند.‏ این برادران بر فعالیت پیشگامان،‏ میسیونرها و سرپرستان سیّار که در حوزهٔ فعالیت دفتر شعبه خدمت می‌کنند،‏ نظارت دارند.‏ آنان مسئول برنامه‌ریزی مجمع‌ها و کنگره‌ها هستند،‏ هماهنگی‌های لازم را برای بنای سالن‌های جماعت به عمل می‌آورند و بر توزیع نشریات به جماعت‌ها نظارت می‌کنند تا نیازهای آنان را بر طرف نمایند.‏ تمام فعالیت‌هایی که در دفتر شعبه صورت می‌گیرد،‏ سبب می‌شود که خبر خوش پادشاهی خدا با نظم و ترتیب اعلام گردد‏.‏—‏۱قُرِنتیان ۱۴:‏۳۳،‏ ۴۰‏.‏

  • کمیته‌های شعبه چگونه با هیئت اداره‌کننده همکاری می‌کنند؟‏

  • دفتر شعبه چه وظایفی دارد؟‏