به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 درس ۱۲

بشارت دادن در مورد پادشاهی خدا چگونه سازماندهی شده است؟‏

بشارت دادن در مورد پادشاهی خدا چگونه سازماندهی شده است؟‏

اسپانیا

بلاروس

هنگ‌کنگ

پِرو

عیسی کمی پیش از مرگش چنین گفت:‏ «این بشارت پادشاهی در سرتاسر جهان اعلام خواهد شد تا شهادتی برای همهٔ قومها باشد.‏ آنگاه پایان فرا خواهد رسید.‏» (‏مَتّی ۲۴:‏۱۴‏)‏ اما این فعالیت بشارت جهانی چگونه به انجام خواهد رسید؟‏ عیسی این فعالیت را بر روی زمین آغاز کرد و از خود الگویی بجا گذاشت که ما نیز آن را دنبال کنیم.‏—‏لوقا ۸:‏۱‏.‏

ما می‌کوشیم که مردم را در خانه‌هایشان بیابیم.‏ عیسی به شاگردانش آموخت  که خبر خوش را خانه‌به‌خانه به همنوعانشان برسانند.‏ (‏مَتّی ۱۰:‏۱۱-‏۱۳؛‏ اعمال ۵:‏۴۲؛‏ ۲۰:‏۲۰‏)‏ مسیحیان در قرن اوّل در مناطق مشخصی که از پیش تعیین شده بود،‏ بشارت می‌دادند.‏ (‏مَتّی ۱۰:‏۵،‏ ۶‏)‏ امروزه نیز فعالیت موعظهٔ ما سازماندهی شده و به هر جماعت،‏ منطقه‌ای خاص واگذار شده است.‏ این امر ما را قادر می‌سازد که تا جای ممکن بسیاری را بیابیم و تلاش کنیم تا فرمان عیسی را به جا آوریم که گفت:‏ ‹این حقیقت را به قوم اعلام کنید و شهادت دهید.‏›—‏اعمال ۱۰:‏۴۲‏.‏

ما سعی می‌کنیم در هر کجا مردم را بیابیم.‏ در این زمینه عیسی برای ما الگویی خوب است.‏ او در مکان‌های عمومی از قبیل کنار دریا یا کنار چاه آب به مردم موعظه می‌کرد.‏ (‏مَرقُس ۴:‏۱؛‏ یوحنا ۴:‏۵-‏۱۵‏)‏ ما نیز در هر کجا در مورد کتاب مقدّس با مردم گفتگو می‌کنیم،‏ برای نمونه،‏ در خیابان‌ها،‏ پارک‌ها،‏ مراکز خرید یا از طریق تلفن.‏ همچنین در موقعیت‌های مناسب،‏ به همسایه‌گان،‏ همکاران،‏ هم‌شاگردی‌ها و خویشاوندانمان شهادت می‌دهیم.‏ تمامی این تلاش‌ها برای میلیون‌ها نفر از مردم در سراسر جهان،‏ این فرصت را ایجاد کرده است که «بشارت» نجات را بشنوند.‏—‏مزمور ۹۶:‏۲‏،‏ ترجمهٔ هزارهٔ نو.‏

حال ممکن است مایل باشید که خبر خوش پادشاهی خدا را با کسی سهیم شوید و برای او توضیح دهید که این خبر خوش چه نقشی در آیندهٔ او دارد.‏ پس هر چه زودتر این امید را با دیگران در میان گذارید!‏

  • چه «خبر خوشی» باید اعلام شود؟‏

  • شاهدان یَهُوَه چگونه راه و روش عیسی را در بشارت دادن سرمشق قرار می‌دهند؟‏