به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 درس ۱۶

خادمان جماعت در جماعت مسیحی چه نقشی دارند؟‏

خادمان جماعت در جماعت مسیحی چه نقشی دارند؟‏

میانمار

گفتاری در جلسات

گروه موعظه

نگهداری از سالن جماعت

کتاب مقدّس به دو گروه از برادران اشاره می‌کند که در جماعت مسیحی وظایف گوناگونی بر دوش دارند.‏ شاهدان یَهُوَه این دو گروه را «سرپرستان» یا پیران مسیحی و «خادمان جماعت» می‌خوانند.‏ (‏فیلیپیان ۱:‏۱‏)‏ در هر جماعتی معمولاً تعدادی از این برادران خدمت می‌کنند.‏ خادمان جماعت چگونه به جماعت مسیحی یاری می‌رسانند؟‏

آنان با هیئت پیران همکاری می‌کنند.‏ خادمان جماعت،‏ مردانی باایمان،‏ قابل اعتماد و امین هستند.‏ برخی از آنان جوان‌تر و برخی مسن‌ترند.‏ آنان مسئول رسیدگی به اموری مهم در جماعتند که می‌بایست به طور معمول انجام شود.‏ این امر سبب می‌شود که پیران مسیحی بتوانند تمرکز بیشتری بر آموزش و شبانی داشته باشند.‏

آنان در جماعت خدماتی را ارائه می‌دهند.‏ برخی از خادمان جماعت مسئولیت خوش‌آمدگویی به حضار را بر عهده دارند.‏ برخی دیگر مسئول سیستم صوتی،‏ توزیع نشریات،‏ حسابداری جماعت و تقسیم مناطق موعظه در بین مبشّران هستند.‏ آنان همچنین در تعمیر و نگهداری سالن جماعت همکاری می‌کنند.‏ پیران مسیحی ممکن است از آنان بخواهند که به سالمندان یاری رسانند.‏ میل و رغبت خادمان جماعت در انجام دادن وظایفشان،‏ سبب می‌شود که جماعت مسیحی از تلاش‌های آنان قدردان باشد.‏—‏۱تیموتائوس ۳:‏۱۳‏.‏

آنان مسیحیانی نمونه‌اند.‏ خادمان جماعت به دلیل خصوصیات خوب مسیحی‌شان انتخاب شده‌اند.‏ آنان با اجرای گفتارهایی مفید در جلسات،‏ ایمانمان را تقویت می‌کنند.‏ همچنین با پیشقدم شدن در خدمت موعظه،‏ شوق و اشتیاق بیشتری در ما ایجاد می‌کنند.‏ خادمان جماعت با همکاری نزدیک با پیران مسیحی،‏ به شادی و اتحاد جماعت می‌افزایند.‏ (‏اِفِسُسیان ۴:‏۱۶‏)‏ آنان نیز ممکن است پس از چندی واجد شرایط شوند تا به عنوان پیر مسیحی خدمت کنند.‏

  • خادمان جماعت چه خصوصیاتی دارند؟‏

  • خادمان جماعت به چه طرقی در جماعت مسیحی همکاری می‌کنند؟‏