به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

چه کسانی به خواست یَهُوَه خدا عمل می‌کنند؟‏

 درس ۵

از جلسات شاهدان یَهُوَه چه بهره‌ای خواهید برد؟‏

از جلسات شاهدان یَهُوَه چه بهره‌ای خواهید برد؟‏

آرژانتین

سیرالئون

بلژیک

مالزی

بسیاری از شرکت در جلسات مذهبی دوری می‌ورزند،‏ زیرا در آنجا نمی‌توانند تعالیم خدا را بیاموزند و دلگرمی و تسلّی‌ای نمی‌یابند.‏ شما چطور؟‏ شاید فکر کنید که چرا باید در جلسات شاهدان یَهُوَه شرکت کنید و از آن چه بهره‌ای خواهید برد.‏

از بودن با کسانی که بامحبت و مهربانند،‏ شاد خواهید شد.‏ در قرن اول میلادی،‏ مسیحیان در گروه‌های کوچکی گرد هم می‌آمدند که آن را جماعت می‌خواندند.‏ آنان جلساتی را برای پرستش خدا،‏ بررسی کتاب مقدّس و تشویق و دلگرمی یکدیگر برگزار می‌کردند.‏ (‏عبرانیان ۱۰:‏۲۴،‏ ۲۵‏)‏ آنان در فضایی گرم و مسرّت‌بخش به دور هم جمع می‌شدند و خود را در میان دوستانی صمیمی حس می‌کردند؛‏ دوستانی که مثل برادر و خواهر به یکدیگر نزدیک بودند.‏ (‏۲تِسالونیکیان ۱:‏۳؛‏ ۳یوحنا ۱۴‏)‏ ما نیز همان راه و روش را پیش گرفته‌ایم و همانند آنان احساس شادی می‌کنیم.‏

به‌کارگیری اصول کتاب مقدّس را می‌آموزید.‏ همان طور که در ایّام باستان مرسوم بود،‏ امروزه نیز مردان،‏ زنان و فرزندان به دور هم جمع می‌شوند.‏ معلّمان واجد شرایط با استفاده از کتاب مقدّس به ما یاری می‌رسانند که اصول این کتاب را در زندگی روزمره‌مان بکار گیریم‏.‏ (‏تثنیه ۳۱:‏۱۲؛‏ نَحَمِیا ۸:‏۸‏)‏ همهٔ شرکت‌کنندگان می‌توانند در مطالعه و بررسی مطالب و خواندن سرود،‏ حضور فعال داشته باشند.‏ در این جلسات می‌توانیم امید مسیحی‌مان را ابراز داریم.‏—‏عبرانیان ۱۰:‏۲۳‏.‏

ایمانتان به خدا قوی‌تر می‌شود.‏ پولُس رسول به یکی از جماعت‌های روزگار خود چنین گفت:‏ «مشتاق دیدارتان هستم .‏ .‏ .‏ تا من و شما هر دو از ایمان یکدیگر دلگرم شویم.‏» (‏رومیان ۱:‏۱۱،‏ ۱۲‏)‏ در جلسات مسیحی،‏ همنشینی با مسیحیان دیگر،‏ ایمانمان را تقویت می‌کند و ما را مصمم می‌سازد که هماهنگ با معیارهای کتاب مقدّس زندگی کنیم.‏

شما می‌توانید در جلسهٔ بعدی ما شرکت کنید و خود شاهد برنامه‌های این جلسه باشید.‏ حضور شما مایهٔ شادی و مسرّت ماست.‏ شرکت در گردهمایی‌های ما رایگان است و در آن هیچ پولی جمع‌آوری نمی‌شود.‏

  • برنامهٔ جلسات ما بر چه اساسی است؟‏

  • چگونه از شرکت در جلسات مسیحی بهره می‌بریم؟‏