به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

خبری خوش از سوی خدا

مؤلف کتاب مقدّس کیست؟‏

مؤلف کتاب مقدّس کیست؟‏

اگر کتاب مقدّس به دست انسان‌ها نوشته شده است،‏ پس چرا آن را کلام خدا می‌خوانند؟‏ (‏۱تِسالونیکیان ۲:‏۱۳‏)‏ خدا چگونه افکار خود را به بشر منتقل کرد؟‏