به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

خانواده خود را سعادتمند سازید

مقدمه

مقدمه

آیا در این ایام سخت که فشار خردکنندهٔ مشکلات از هر سو پیوند زوج‌ها و خانواده‌ها را تهدید می‌کند،‏ می‌توان خانواده‌ای شاد و سعادتمند داشت؟‏ هر چند این بروشور راهنمایی جامع برای مسائل خانوادگی نیست،‏ به اصول و توصیه‌هایی بر اساس کتاب مقدّس اشاره می‌کند که به‌راستی مفید هستند.‏ عمل کردن به این اصول و توصیه‌ها تأثیری به‌سزا بر شادی و سعادت خانوادهٔ شما خواهد داشت.‏