مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 ضمیمه

نظر مسیحیان حقیقی در مورد اعیاد و جشن‌ها

نظر مسیحیان حقیقی در مورد اعیاد و جشن‌ها

شاید تصوّر کنید که بسیاری از اعیاد و جشن‌هایی که در کشورهای مسیحی برگزار می‌شوند از کتاب مقدّس گرفته شده‌اند.‏ اما در واقع چنین نیست.‏ پس این اعیاد از کجا سرچشمه گرفته‌اند؟‏ اگر به کتاب‌های مرجع و دایرة‌المعارف دسترسی دارید،‏ می‌توانید ریشهٔ اعیادی را که در محل زندگی شما برگزار می‌شود مطالعه و بررسی کنید.‏ در اینجا می‌خواهیم به بررسی شماری از این اعیاد بپردازیم.‏

 عید پاک ‏[‏ایستِر‏]‏‏.‏ دایرة‌المعارف جدید بریتانیکا در مورد این عید می‌گوید:‏ «در نوشته‌های عهد جدید هیچ اشاره‌ای به برگزاری عید پاک نشده است.‏» پس این عید از کجا آمده است؟‏ این عید ریشه در بت‌پرستی دارد.‏ با اینکه گفته می‌شود عید پاک برای بزرگداشت رستاخیز عیسی برگزار می‌شود،‏ اما رسومی که در این عید انجام می‌شود به هیچ وجه مسیحی نیست.‏ به عنوان نمونه،‏ در مورد استفاده از خرگوش در عید پاک «دایرة‌المعارف کاتولیکی» (‏انگل‍.‏)‏ می‌گوید:‏ «خرگوش در میان مشرکان همواره سمبول باروری بوده است.‏»‏

جشن سالِ نو مسیحی.‏ جشن سال نو مسیحی در کشورهای مختلف با مراسم متفاوتی برگزار می‌شود.‏ در «دایرة‌المعارف کتاب جهان» (‏انگل‍.‏)‏ در خصوص ریشهٔ این جشن آمده است:‏ «ژولیوس سزار،‏ قیصر روم در سال ۴۶ ق.‏م.‏ اوّل ژانویه را روز تحویل سال قرار داد.‏ رومیان این جشن را برای بزرگداشت ژانوس،‏ خدای آغازها و بازکنندهٔ درها و دروازه‌ها جشن می‌گرفتند.‏ به همین دلیل اوّلین ماه سال نیز بر اساس نام این خدای دو چهره که یک صورت به طرف جلو و صورتی به طرف عقب داشت،‏ ژانویه خوانده شد.‏» این مطلب نشان می‌دهد که جشن گرفتن و بزرگداشت روز اوّل ژانویه به هیچ وجه مسیحی نیست،‏ بلکه ریشه در بت‌پرستی دارد.‏

عید هالُوین‏.‏ ‏«دایرة‌المعارف آمریکانا» ‏(‏انگل‍.‏)‏ می‌گوید:‏ «رسوم هالُوین به زمان دروئید [یکی از مذاهب قدیمی سِلْت‌ها] در دوران پیش از مسیحیت باز می‌گردد.‏ سِلْت‌ها جشن‌های خود را برای دو خدای بزرگ خود یعنی خدای خورشید و خدای مردگان در اوّل ماه نوامبر،‏ یعنی آغاز سال نو سلتی برگزار می‌کردند.‏ بعدها فرقه‌های مسیحی نیز عید مشرکانهٔ مردگان را به رسوم خود افزودند.‏»‏

اعیاد و جشن‌های دیگر.‏ در اینجا نمی‌توان به اعیاد و جشن‌های تمام نقاط دنیا اشاره کرد.‏ موضوعی که باید به خاطر داشته باشیم این است که هر عید یا جشنی که برای تمجید و بزرگداشت انسان‌ها یا سازمان‌های بشری برگزار شود در نظر یَهُوَه ناپسند است.‏ (‏اِرْمیا ۱۷:‏۵-‏۷؛‏ اَعمال ۱۰:‏۲۵،‏ ۲۶‏)‏ نکتهٔ دیگر اینکه،‏ یَهُوَه اعیادی را که ریشه در بت‌پرستی و شرک دارد مقبول نمی‌دارد.‏ (‏اِشَعْیا ۵۲:‏۱۱؛‏ مکاشفه ۱۸:‏۴‏)‏ در فصل شانزدهم این کتاب اصولی از کتاب مقدّس عنوان شده است که شما را با دیدگاه یَهُوَه خدا نسبت به اعیاد و جشن‌های غیرمذهبی آشنا می‌سازد.‏