به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس

 فصل دوازدهم

زندگی‌ای در پیش گیریم که خدا را خوشنود سازد

زندگی‌ای در پیش گیریم که خدا را خوشنود سازد
  • چگونه می‌توان دوست خدا شد؟‏

  • شیطان چه ادعایی در مورد شما کرده است؟‏

  • چه اَعمالی خدا را ناخوشنود می‌سازد؟‏

  • چگونه زندگی‌ای در پیش گیریم که خدا را خوشنود سازد؟‏

۱،‏ ۲.‏ چند نفر را که یَهُوَه به عنوان دوست خود پذیرفت نام ببرید.‏

شما چه کسی را برای دوستی انتخاب می‌کنید؟‏ به احتمال قوی،‏ کسی که عقاید،‏ علایق و معیارهای مشابه شما را داشته باشد.‏ به علاوه دوستی و معاشرت با شخصی که خصوصیات گیرایی مثل صداقت و مهربانی را داراست برای همه خوشایند و دلنشین است.‏

۲ خداوند در طول تاریخ برخی را دوست و عزیز خود نامیده است.‏ مطالعه در کلام خدا نشان می‌دهد که ابراهیم،‏ داود و دانیال از آن جمله‌اند.‏ یَهُوَه در کلامش ابراهیم را دوست خود نامیده است.‏ ‏(‏اِشَعْیا ۴۱:‏۸؛‏ یعقوب ۲:‏۲۳ خوانده شود.‏)‏ یَهُوَه به داود و دانیال نیز بسیار علاقه‌مند بود.‏ او در کلامش گفته است که داود را دوست دارد و مورد قبول اوست.‏ (‏اَعمال ۱۳:‏۲۲‏)‏ یَهُوَه همچنین دانیال را عزیز و محبوب خود شمرد.‏—‏دانیال ۹:‏۲۳‏.‏

۳.‏ دلیل علاقهٔ خاص یَهُوَه به برخی از انسان‌ها چیست؟‏

۳ کتاب مقدّس دلیل علاقهٔ خاص یَهُوَه به ابراهیم،‏ داود و دانیال را آشکار می‌سازد.‏ یَهُوَه خطاب به ابراهیم گفت تو مرا اطاعت کردی.‏ (‏پیدایش ۲۲:‏۱۸‏)‏ بله،‏ یَهُوَه آنان را به خاطر اطاعت و وفاداری‌شان دوست می‌داشت.‏ او کسی را دوست دارد که با فروتنی و تواضع خواسته‌هایش را به جا آورد.‏ یَهُوَه از اسرائیلیان خواست از او اطاعت کنند.‏  او به آنان چنین گفت:‏ «قول مرا بشنوید و من خدای شما خواهم بود و شما قوم من خواهید بود.‏» (‏اِرْمیا ۷:‏۲۳‏)‏ پس می‌بینیم شرط دوستی با خدا اطاعت از اوست.‏

یَهُوَه دوستان خویش را نیرو می‌بخشد

۴،‏ ۵.‏ یَهُوَه چگونه به کسانی که به او وفادارند نیرو می‌بخشد؟‏

۴ فکرش را بکنید،‏ دوستی با خدا چه ثمراتی به همراه خواهد داشت.‏ به نوشتهٔ کتاب مقدّس چشم یَهُوَه در تمامی دنیا به دنبال کسانی است که از دل و جان به او وفادارند تا آنان را تقویت کند و قوّتش را به آنان نشان دهد.‏ (‏۲تواریخ ۱۶:‏۹‏)‏ یَهُوَه به طرق مختلف دوستان خود را نیرو می‌بخشد.‏ در مزمور ۳۲:‏۸ به یکی از این طرق اشاره شده است.‏ یَهُوَه می‌گوید:‏ ‹تو را حکمت خواهم آموخت و به راهی که باید بروی ارشاد خواهم نمود و تو را به چشم خود که بر تو است نصیحت خواهم فرمود.‏›‏

۵ واقعاً چقدر دلگرم‌کننده است که بدانیم یَهُوَه از ما مراقبت می‌کند.‏ او به وفادارانش حکمت می‌بخشد و راه زندگی را برای آنان روشن می‌سازد.‏ یَهُوَه برای حمایت و پشتیبانی از وفادارانش چشم از آنان برنمی‌دارد.‏ این خواست یَهُوَه است که ما وفاداری‌مان را به او حفظ کنیم.‏ به همین دلیل دست پرقدرت او هنگام سختی و مشکلات،‏ حامی و حافظ ما خواهد بود.‏ ‏(‏مزمور ۵۵:‏۲۲ خوانده شود.‏)‏ اگر شما نیز یَهُوَه را با دل و جان خدمت کنید آنگاه می‌توانید به حمایت او اطمینان کامل داشته باشید و مانند مزمورنویس بگویید پریشان و متزلزل نمی‌شوم،‏ چرا که یَهُوَه همیشه با من و در کنار من است.‏ (‏مزمور ۱۶:‏۸؛‏ ۶۳:‏۸‏)‏ آری،‏ یَهُوَه ما را یاری می‌کند تا آنچه مورد پسند اوست انجام دهیم.‏ اما شیطان،‏ دشمن سرسخت او تمام تلاش خود را می‌کند تا ما را از او جدا کند.‏

ادعای شیطان

۶.‏ شیطان چه ادعایی در مورد انسان‌ها نمود؟‏

۶ در فصل یازدهم خواندیم،‏ چگونه شیطان شایستگی حکمرانی یَهُوَه را زیر سؤال برد.‏ او یَهُوَه را به دروغگویی متهم کرد.‏ همین طور به طور ضمنی ادعا کرد که یَهُوَه آفریدگار عادلی نیست زیرا که اجازه نمی‌دهد آدم و حوّا خود،‏ خوب و بد را تعیین کنند.‏ آدم و حوّا از شیطان پشتیبانی کردند و به خدا پشت کردند.‏ پس از اینکه زمین از نوادگان آن‌ها پر شد شیطان انگیزهٔ خدمت انسان‌ها به خدا را زیر سؤال برد.‏ او ادعا کرد،‏ انسان از روی علاقه و محبت،‏ خدا را پیروی نمی‌کند و مدعی شد اگر یَهُوَه  به او فرصت دهد می‌تواند کاری کند که همهٔ انسان‌ها به یَهُوَه پشت کنند.‏ سرگذشت مردی خداپرست به نام ایّوب این موضوع را به خوبی روشن می‌کند.‏

۷،‏ ۸.‏ الف)‏ ایّوب از چه نظر در میان مردم روزگار خود بی‌همتا بود؟‏ ب)‏ شیطان در مورد انگیزهٔ وفاداری ایّوب به یَهُوَه چه گفت؟‏

۷ ایّوب حدود ۳۶۰۰ سال پیش می‌زیست.‏ او مردی باایمان و درستکار بود.‏ یَهُوَه در مورد او گفت:‏ «مثل او در زمین نیست؟‏ مرد کامل و راست و خداترس که از گناه اجتناب می‌کند.‏» (‏ایّوب ۱:‏۸‏)‏ یَهُوَه از ایّوب خوشنود بود.‏

۸ شیطان به ایّوب انگیزهٔ بد نسبت داد.‏ او ادعا کرد وفاداری ایّوب به دلیل برکاتی است که یَهُوَه به او عطا کرده است.‏ شیطان ابتدا به یَهُوَه گفت که او خانه،‏ اموال،‏ دام‌ها و اَعمال دست ایّوب را حفظ کرده و برکت داده است.‏ سپس ادامه داد:‏ «لیکن الآن دست خود را دراز کن و تمامی مایملک او را لمس نما و پیش روی تو،‏ تو را ترک خواهد نمود.‏»—‏ایّوب ۱:‏۱۰،‏ ۱۱‏.‏

۹.‏ یَهُوَه به شیطان چه اجازه‌ای داد،‏ و چرا؟‏

۹ شیطان ایّوب را متهم کرد که او تنها به دلیل حفظ منافعش به خدا وفادار است.‏ او ادعا کرد اگر ایّوب را به بلاها و سختی‌های گوناگون دچار سازد ایّوب به خدا پشت می‌کند و از او روی برمی‌گرداند.‏ شیطان به ایّوب،‏ خادم خدا انگیزهٔ بد نسبت داد.‏ به همین دلیل یَهُوَه به شیطان اجازه داد ایّوب را امتحان کند تا به این شکل انگیزهٔ اصلی ایّوب در وفاداری‌اش به خدا ثابت شود.‏

امتحان ایّوب

۱۰.‏ ایّوب به چه سختی‌هایی دچار شد و با وجود تمام این سختی‌ها چگونه رفتار کرد؟‏

۱۰ شیطان فوراً وارد عمل شد و به طرق مختلف ایّوب را مورد آزمایش قرار داد.‏ ابتدا کاری کرد که بسیاری از کارگران ایّوب به قتل برسند.‏ برخی از گله‌ها و رمه‌هایش کشته شدند و برخی به غارت رفتند.‏ به این شکل ثروتش را از او گرفت.‏ ضربهٔ بعدی،‏ کشتن هر ۱۰ فرزند ایّوب در طوفان بود.‏ اما به گفتهٔ کتاب مقدّس ایّوب با وجود تمام این بلاها به یَهُوَه پشت نکرد و عملی ناشایست به او نسبت نداد.‏—‏ایّوب ۱:‏۲۲‏.‏

۱۱.‏ الف)‏ ادعای دیگر شیطان در مورد ایّوب چه بود و یَهُوَه چه تصمیمی در این باره گرفت؟‏ ب)‏ پس از اینکه شیطان ایّوب را به بیماری‌ای سخت مبتلا کرد ایّوب چه کرد؟‏

۱۱ ولی شیطان دست‌بردار نبود و این بار ادعا کرد که ایّوب شاید بتواند غم از  دست دادن فرزندان و مال و ثروت خویش را تحمّل کند ولی برای حفظ جان خود دست به هر کاری خواهد زد.‏ یَهُوَه این بار نیز به شیطان فرصت داد.‏ شیطان ایّوب را به بیماری‌ای سخت و دردناک مبتلا ساخت.‏ ایّوب این بار نیز به یَهُوَه پشت نکرد و آن بیماری جانکاه و دردناک را با استواری تحمّل نمود.‏ ایّوب گفت که حاضر است تا آخر عمرش به یَهُوَه وفادار باقی بماند!‏—‏ایّوب ۲۷:‏۵‏.‏

ایّوب پاداش وفاداری‌اش را گرفت

۱۲.‏ ایّوب چگونه بی‌پایه و اساس بودن ادعای شیطان را ثابت کرد؟‏

۱۲ ایّوب خبر نداشت که شیطان باعث و بانی همهٔ بلاها و سختی‌هایش است.‏ او از جزئیات ادعای شیطان در خصوص شایستگی حکمرانی یَهُوَه آگاه نبود.‏ او تصوّر می‌کرد یَهُوَه خدا مسبب مصیبت‌ها و سختی اوست.‏ (‏ایّوب ۶:‏۴؛‏ ۱۶:‏۱۱-‏۱۴‏)‏ با این همه ایّوب به یَهُوَه پشت نکرد.‏ او در هر شرایطی به یَهُوَه وفادار ماند و ثابت کرد به خاطر منافع خود نیست که او را می‌پرستد.‏ بدین سان این مرد درستکار نادرستی ادعای شیطان را اثبات کرد.‏

۱۳.‏ وفاداری ایّوب به یَهُوَه چه نتیجه‌ای داشت؟‏

۱۳ ایّوب با وفاداری خود یَهُوَه را شاد و خوشنود ساخت.‏ به این ترتیب یَهُوَه توانست جواب محکمی به اتهام شیطان بدهد.‏ براستی که ایّوب با اطاعت و وفاداری خود ثابت کرد دوست واقعی خداست.‏ یَهُوَه خدا نیز به او برکات فراوان بخشید.‏—‏ایّوب ۴۲:‏۱۲-‏۱۷‏.‏

اتهام شیطان به ما

۱۴،‏ ۱۵.‏ چرا می‌توان گفت اتهامی که شیطان به ایّوب وارد کرد در واقع اتهامی به همهٔ افراد بشر است؟‏

۱۴ همان طور که گفتیم شیطان ادعا کرد ایّوب فقط به خاطر نفع شخصی به خدا وفادار است.‏ در واقع شیطان با این ادعا همهٔ افراد بشر،‏ از جمله تک‌تک ما را مورد اتهام قرار داده است.‏ یَهُوَه در امثال ۲۷:‏۱۱ خطاب به ما می‌گوید اگر همواره حکیمانه عمل کنیم دل او را شاد می‌سازیم،‏ چرا که او می‌تواند جوابی محکم به سرزنش‌کنندهٔ خود بدهد.‏ این کلمات صدها سال بعد از مرگ ایّوب نگاشته شدند و نشان می‌دهند که شیطان هنوز هم از متهم کردن خادمین خدا و سرزنش کردن خدا دست برنداشته است.‏ ما نیز می‌توانیم با در پیش گرفتن زندگی‌ای که خدا را خوشنود سازد نادرستی ادعای شیطان را نشان دهیم و به این شکل دل خدا را  شاد کنیم.‏ شما در این باره چه فکر می‌کنید؟‏ آیا نمی‌خواهید با تغییراتی در زندگی خود خواست خدا را به انجام رسانید و به سهم خود به ادعای دروغ شیطان پاسخ دهید؟‏

۱۵ در کتاب مقدّس از قول شیطان آمده است:‏ «هر چه انسان دارد برای جان خود خواهد داد.‏» (‏ایّوب ۲:‏۴‏)‏ شیطان با گفتن «انسان» نشان داد که ادعای او فقط در مورد ایّوب نبود بلکه او همهٔ افراد بشر را متهم کرد.‏ او وفاداری شما را نیز زیر سؤال برده است.‏ شیطان می‌خواهد که ما خواسته‌های خدا را زیر پا بگذاریم و به او پشت کنیم و هنگام سختی‌ها و مشکلات از خدا روی گردانیم.‏ او برای رسیدن به هدفش ترفندهای مختلفی می‌زند.‏

۱۶.‏ الف)‏ شیطان با چه ترفندهایی تلاش می‌کند مردم را از خدا دور سازد؟‏ ب)‏ او برای دور کردن شما از یَهُوَه از چه ترفندی استفاده کرده است؟‏

۱۶ همان طور که در فصل دهم این کتاب دیدیم شیطان برای دور کردن انسان‌ها از خدا ترفندهای مختلف به‌کار می‌بندد.‏ به گفتهٔ کتاب مقدّس او گاهی مانند «شیر غرّان گردش می‌کند و کسی را می‌طلبد تا ببلعد.‏» (‏۱پِطْرُس ۵:‏۸‏)‏ به طور مثال،‏ ممکن است حتی افراد خانواده و یا دوستان نزدیکتان تحت تأثیر تبلیغات شیطان،‏ با این موضوع که کتاب مقدّس را می‌خوانید و یا پندهای آن را به کار می‌بندید مخالفت کنند.‏ * (‏یوحنّا ۱۵:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ از سوی دیگر،‏ به گفتهٔ کتاب مقدّس شیطان گاهی در قالب «فرشتهٔ نور» با حیله و نیرنگ ما را می‌فریبد.‏ (‏۲قُرِنتیان ۱۱:‏۱۴‏)‏ او بسیار زیرکانه سعی بر این دارد،‏ ما را به تدریج از یَهُوَه دور سازد.‏ ترفند دیگر او این است که در ما سستی و درماندگی ایجاد کند طوری که تصوّر کنیم قادر نیستیم خواسته‌های خدا را برآورده کنیم و او را خوشنود سازیم.‏ (‏امثال ۲۴:‏۱۰‏)‏ شیطان هر نقشی را که بازی کند،‏ چه شیر غرّان باشد چه فرشتهٔ نور،‏ فقط و فقط یک موضوع را مد نظر دارد.‏ او می‌خواهد ادعای خود را به اثبات برساند؛‏ این ادعا که اگر ما با مشکلات و وسوسه‌ها روبرو شویم به خدا پشت می‌کنیم.‏ چگونه شما می‌توانید به این اتهام پاسخ دهید و مانند ایّوب وفاداری‌تان را به یَهُوَه ثابت کنید؟‏

 اطاعت از فرامین یَهُوَه

۱۷.‏ دلیل اصلی پیروی از فرامین یَهُوَه چیست؟‏

۱۷ ما می‌توانیم با در پیش گرفتن زندگی‌ای که خدا را خوشنود می‌سازد،‏ نادرستی ادعای شیطان را ثابت کنیم.‏ راه خوشنود کردن خدا،‏ به گوش گرفتن این نصیحت کتاب مقدّس است که می‌گوید:‏ «پس یَهُوَه خدای خود را به تمامی جان و تمامی قوّت خود محبت نما.‏» (‏تثنیه ۶:‏۵‏)‏ شاید بپرسید محبت به خدا به چه معناست؟‏ یوحنّای رسول می‌گوید که محبت به خدا چیزی جز اطاعت از فرامین او نیست و اجرای این فرامین نیز کار دشواری نیست.‏ هر قدر محبتمان به یَهُوَه عمیق‌تر شود،‏ میل و اشتیاق به خوشنود کردن او نیز در ما بیشتر می‌شود.‏ آنگاه برایمان دشوار نخواهد بود که از او اطاعت کنیم و هر چه از ما بخواهد با دل و جان انجام می‌دهیم.‏—‏۱یوحنّا ۵:‏۳‏.‏

۱۸،‏ ۱۹.‏ الف)‏ بعضی از فرامین یَهُوَه کدامند؟‏ (‏به کادر «‏ از آنچه یَهُوَه تنفر دارد پرهیز کنید‏» مراجعه کنید.‏)‏ ب)‏ از کجا می‌دانیم که خدا انتظار بیش از حد از ما ندارد؟‏

۱۸ پاره‌ای از فرامین یَهُوَه به طرز رفتار ما مربوط می‌شود.‏ در کادر «‏ از آنچه یَهُوَه تنفر دارد پرهیز کنید‏» به اَعمالی اشاره شده که کتاب مقدّس آن‌ها را منع کرده است.‏ شاید با یک نگاه سطحی درنیابیم چرا خداوند ما را از بعضی از این اَعمال باز می‌دارد.‏ اما اگر در مورد آیات ذکر شده تعمّق کنیم به دلایل و فواید پرهیز از آن اَعمال پی‌خواهیم برد.‏ کنار گذاشتن بعضی از این عادات و اَعمال کار آسانی نیست ولی اگر در این راه همّت به خرج دهیم هم یَهُوَه را خوشنود ساخته‌ایم و هم خودمان به رضایت و سعادت دست می‌یابیم.‏ (‏اِشَعْیا ۴۸:‏۱۷،‏ ۱۸‏)‏ آیا اطاعت از فرامین یَهُوَه برای هر کس امکان پذیر است؟‏

۱۹ یَهُوَه هیچ گاه از ما انتظاری بیش از حد و توانمان ندارد.‏ ‏(‏تثنیه ۳۰:‏۱۱-‏۱۴ خوانده شود.‏)‏ او حتی توانایی‌ها و ضعف‌هایمان را بهتر از خود ما می‌داند.‏ (‏مزمور ۱۰۳:‏۱۴‏)‏ به همین سبب،‏ انجام فرامین او برای ما امکان‌پذیر است.‏ از این گذشته،‏ او به ما نیرو می‌بخشد تا بتوانیم از او پیروی کنیم.‏ پولُس رسول می‌گوید که خدا قابل اعتماد است به همین دلیل ما می‌توانیم اطمینان کامل داشته باشیم که او هیچ گاه نخواهد گذاشت بیش از توانمان مورد آزمایش قرار گیریم.‏ او همواره راه مقابله با آن را هم جلوی پای ما می‌گذارد.‏ (‏۱قُرِنتیان ۱۰:‏۱۳‏)‏ به گفتهٔ کتاب مقدّس یَهُوَه حتی در صورت لزوم به ما قدرتی فوق‌العاده می‌بخشد تا بتوانیم با مشکلات مبارزه کنیم.‏  ‏(‏۲قُرِنتیان ۴:‏۷‏)‏ ما می‌توانیم به یاری یَهُوَه از پس تحمّل هر مشکلی برآییم.‏ پولُس رسول پس از تحمّل مشکلات فراوان به این موضوع اذعان کرد و گفت:‏ «قدرت هر چیز را دارم در او که مرا نیرو می‌بخشد.‏»—‏فیلِپّیان ۴:‏۱۳‏،‏ ترجمهٔ هزارهٔ نو.‏

خصوصیات الٰهی را در خود به وجود آوریم

۲۰.‏ چه خصوصیاتی را باید در خود به وجود آوریم،‏ و چرا این خصوصیات از اهمیت خاصّی برخوردارند؟‏

۲۰ برای خوشنود ساختن یَهُوَه تنها دوری و بیزاری از اَعمالی که او نفرت دارد  کافی نیست.‏ ما باید آنچه را که او دوست دارد نیز دوست بداریم.‏ (‏رومیان ۱۲:‏۹‏)‏ آیا شما با کسانی که عقاید و علایق مشابه شما را دارند نزدیک و صمیمی نیستید؟‏ یَهُوَه نیز چنین است.‏ پس خوب است که علاقهٔ خود را به اَعمالی که یَهُوَه دوست دارد و او را خوشنود می‌سازند،‏ افزایش دهیم.‏ خصوصیات افرادی که یَهُوَه آن‌ها را دوست خود می‌شمارد در مزمور ۱۵ آمده است.‏ ‏(‏مزمور ۱۵:‏۱-‏۵ خوانده شود.‏)‏ او کسی را دوست خود می‌خواند که خصوصیات الٰهی یا به نوشتهٔ کتاب مقدّس «ثمرهٔ روح» را در خود به وجود آورد؛‏ خصوصیاتی همچون محبت،‏ شادی،‏ آرامش،‏ صبر،‏ مهربانی،‏ نیکوکاری،‏ ایمان،‏ ملایمت و خویشتنداری.‏—‏غَلاطیان ۵:‏۲۲،‏ ۲۳‏.‏

۲۱.‏ برای اینکه خصوصیات الٰهی را در خود به وجود آوریم چه باید بکنیم؟‏

 ۲۱ با مطالعهٔ مرتب کتاب مقدّس می‌توانید این خصوصیات الٰهی را در خود به وجود آورید و آن‌ها را تقویت کنید.‏ شناخت و درک خواسته‌های خدا شما را یاری می‌کند که طرز فکرتان را با افکار او هماهنگ سازید.‏ (‏اِشَعْیا ۳۰:‏۲۰،‏ ۲۱‏)‏ هر قدر یَهُوَه را بیشتر دوست بداریم و محبت او در دلمان عمیق‌تر شود،‏ میل و اشتیاق ما به خوشنود کردن او نیز بیشتر می‌شود.‏

۲۲.‏ در پیش گرفتن زندگی‌ای خداپسندانه چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟‏

۲۲ در پیش گرفتن زندگی‌ای که یَهُوَه را خوشنود سازد اراده و پشتکار می‌خواهد.‏ به گفتهٔ کتاب مقدّس باید باطن خویش را تغییر دهیم و شخصیت کهنه را همچون جامه‌ای کهنه از تن به در آوریم.‏ (‏کُولُسیان ۳:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ این کار مستلزم تلاش و کوشش فراوان است.‏ اما کتاب مقدّس می‌گوید که حفظ دستورات خدا پاداش عظیمی به همراه دارد.‏ (‏مزمور ۱۹:‏۱۱‏)‏ شما نیز خواهید دید در پیش گرفتن زندگی‌ای که خدا را خوشنود سازد هر چند پرتلاش می‌باشد اما پربار است و پاداش فراوانی در پی دارد.‏ تلاش‌های ما در این راه نه تنها خدا را خوشنود می‌سازد بلکه جواب قاطعی است به ادعای شیطان.‏

^ بند 16 توجه داشته باشید منظور این نیست که شیطان کسانی را که با شما مخالفت می‌کنند کنترل می‌کند.‏ اما نباید فراموش کرد که خدای این جهان شیطان است.‏ او دنیا را تحت تسلّط خود دارد.‏ (‏۲قُرِنتیان ۴:‏۴؛‏ ۱یوحنّا ۵:‏۱۹‏)‏ به همین دلیل کسانی که می‌خواهند زندگی‌ای خداپسندانه در پیش گیرند در اقلیت می‌باشند و ممکن است مورد مخالفت قرار گیرند.‏