به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس

 فصل هشتم

حکومت الٰهی چیست؟‏

حکومت الٰهی چیست؟‏
  • کتاب مقدّس در مورد حکومت الٰهی چه می‌گوید؟‏

  • این حکومت برای انسان‌ها چه خواهد کرد؟‏

  • حکومت الٰهی چه وقت وارد عمل خواهد شد؟‏

۱.‏ در این فصل چه دعای معروفی را مورد بررسی قرار خواهیم داد؟‏

میلیون‌ها مسیحی در جهان،‏ با دعایی که عیسی به شاگردانش آموخت آشنا هستند.‏ این دعا که به دعای سَروَر معروف است حاوی مفاهیم بسیار ژرفی است که بررسی آن درک ما را از تعالیم کتاب مقدّس عمیق‌تر می‌کند.‏ حال می‌خواهیم به بررسی سه نکته در این دعا بپردازیم.‏

۲.‏ سه موضوع مهمی که مسیحیان باید برای آن دعا کنند چیست؟‏

۲ عیسی در آغاز این دعا به شنوندگانش چنین آموخت:‏ «پس شما به این طور دعا کنید:‏ ‹ای پدر ما که در آسمانی،‏ نام تو مقدّس باد.‏ ملکوت تو بیاید.‏ ارادهٔ تو چنانکه در آسمان است،‏ بر زمین نیز کرده شود.‏›» (‏متّیٰ ۶:‏۹-‏۱۳‏)‏ منظور عیسی از مطرح کردن این سه نکته چه بود؟‏

۳.‏ در مورد حکومت الٰهی چه سؤالاتی مطرح می‌شود؟‏

۳ ما در فصل‌های قبلی به تفصیل در مورد نام خدا صحبت کردیم و مطالبی نیز در مورد ارادهٔ او یعنی کارهایی که در گذشته انجام داده و همچنین در آینده انجام خواهد داد آموختیم.‏ حال می‌خواهیم ببینیم منظور عیسی از عبارت «ملکوت تو بیاید» چه بود؟‏ ملکوت خدا چیست؟‏ چگونه این حکومت نام یَهُوَه را تقدیس خواهد کرد؟‏ و این حکومت الٰهی چگونه ارادهٔ خدا را به انجام خواهد رساند؟‏

 ملکوت یا حکومت الٰهی چیست؟‏

۴.‏ ملکوت یا حکومت الٰهی چیست و پادشاه آن کیست؟‏

۴ ملکوت،‏ نوعی حکومت پادشاهی است که بنیان‌گذار آن یَهُوَه می‌باشد.‏ یَهُوَه عیسی مسیح را به عنوان پادشاه این حکومت برگزیده است.‏ پادشاهی که مقامش بالاتر از همهٔ پادشاهان و حکّام دنیاست.‏ به همین دلیل کتاب مقدّس او را پادشاه پادشاهان و سَروَر سَروَران خوانده است.‏ (‏۱تیموتاؤس ۶:‏۱۵‏)‏ او با قدرت عظیمی که در اختیار دارد می‌تواند بیش از هر حاکمی در راه رفاه انسان‌ها قدم بردارد.‏

۵.‏ حکومت الٰهی از کجا و بر چه کسانی حکمرانی خواهد کرد؟‏

۵ حال ببینیم مقر حکومت الٰهی در کجاست؟‏ برای پاسخ به این سؤال باید ببینیم حکمران آن یعنی عیسی اکنون کجاست؟‏ چنانچه آموختیم عیسی پس از آنکه بر روی چوبهٔ شکنجه کشته شد،‏ رستاخیز یافت و اندکی بعد به آسمان عروج کرد.‏ (‏اَعمال ۲:‏۳۳‏)‏ آری،‏ مقر حکومت الٰهی نیز در آسمان است.‏ به همین دلیل،‏ کتاب مقدّس آن را «ملکوت آسمانی» می‌خواند.‏ (‏۲تیموتاؤس ۴:‏۱۸‏)‏ این حکومت از آسمان،‏ بر مردمان روی زمین حکمرانی خواهد کرد.‏—‏مکاشفه ۱۱:‏۱۵ خوانده شود.‏

۶،‏ ۷.‏ چرا می‌توان گفت که عیسی بهترین پادشاه برای بشر خواهد بود؟‏

۶ چرا عیسی بهترین پادشاهی است که می‌توان تصوّر کرد؟‏ زیرا او برخلاف پادشاهان و حکمرانان دیگر هرگز نمی‌میرد.‏ کتاب مقدّس عیسی را با حاکمان دنیا مقایسه کرده،‏ می‌گوید که تنها او «غیرفانی» یعنی فناناپذیر است.‏ (‏عبرانیان ۷:‏۱۶‏)‏ لذا،‏ تمام اَعمال خیری که عیسی برای انسان‌ها انجام خواهد داد ابدی خواهد بود.‏

۷ به این پیشگویی در مورد عیسی توجه کنید:‏ «روح خداوند ‏[یَهُوَه] بر او قرار خواهد گرفت،‏ یعنی روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوّت و روح معرفت و ترس خداوند.‏ و خوشی او در ترس خداوند خواهد بود و موافق رؤیت چشم خود داوری نخواهد کرد و بر وفق سمع گوش‌های خویش تنبیه نخواهد نمود.‏  بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومانِ زمین براستی حکم خواهد نمود.‏» (‏اِشَعْیا ۱۱:‏۲-‏۴‏)‏ از این آیات به خوبی پی می‌بریم که عیسی با انصاف و دلسوزی بر مردم روی زمین حکمرانی خواهد کرد.‏ آیا داشتن چنین پادشاهی آرزوی دیرینهٔ بشر نبوده است؟‏

۸.‏ چه کسانی با عیسی در مقام پادشاه حکمرانی خواهند کرد؟‏

۸ البته عیسی تنها پادشاه حکومت الٰهی نخواهد بود.‏ کتاب مقدّس می‌گوید که شمار دیگری نیز در کنار او پادشاهی خواهند کرد.‏ پولُس رسول به تیموتاؤس گفت:‏ «اگر تحمّل کنیم،‏ با او سلطنت هم خواهیم کرد.‏» (‏۲تیموتاؤس ۲:‏۱۲‏)‏ پولُس،‏ تیموتاؤس و شمار دیگری از مسیحیان وفاداری که یَهُوَه برگزیده است در کنار عیسی در ملکوت آسمانی حکمرانی خواهند کرد.‏ کتاب مقدّس حتی به تعداد این پادشاهان اشاره کرده است.‏

۹.‏ چند نفر با مسیح سلطنت خواهند کرد،‏ و یَهُوَه از چه زمانی انتخاب آنان را آغاز کرد؟‏

۹ همان طور که در فصل هفتم این کتاب عنوان شد،‏ یوحنّای رسول در رؤیایی الهامی چنین دید:‏ «برّه [عیسی مسیح] بر کوه صهیون [تخت ملکوت آسمانی] ایستاده است و با وی صد و چهل و چهار هزار نفر که اسم او و اسم پدر او را بر پیشانی خود مرقوم می‌دارند.‏» این ۱۴۴٬۰۰۰ نفر چه کسانی هستند؟‏ کتاب مقدّس می‌گوید که آنان «از میان مردم خریده شده‌اند تا نوبر برای خدا و برّه باشند.‏» (‏مکاشفه ۱۴:‏۱،‏ ۴‏)‏ آری،‏ آنان پیروان وفادار عیسی مسیح هستند و برگزیده شده‌اند تا با وی در آسمان سلطنت کنند.‏ آنان از میان مردگان رستاخیز می‌یابند و به آسمان برده می‌شوند،‏ و از آنجا «بر زمین سلطنت خواهند کرد.‏» (‏مکاشفه ۵:‏۱۰‏)‏ یَهُوَه از زمان رسولان تا کنون ۱۴۴٬۰۰۰ مسیحی وفادار را برای این منظور برگزیده است.‏

۱۰.‏ چرا می‌توان گفت داشتن پادشاهانی مثل عیسی و ۱۴۴٬۰۰۰ نفر محبت یَهُوَه را نشان می‌دهد؟‏

۱۰ چرا یَهُوَه،‏ عیسی و ۱۴۴٬۰۰۰ مسیحی را به عنوان پادشاه،‏ برگزید؟‏ زیرا،‏ عیسی وقتی به زمین آمد مشکلات و سختی‌های بشر را با تمام وجود لمس کرد.‏ پولُس در مورد عیسی گفت که «رئیس کهنه‌ای نداریم که نتواند همدرد  ضعف‌های ما بشود،‏» و اضافه نمود که او نیز مثل ما با وسوسه‌های گوناگون مواجه شده بود،‏ اما هرگز گناه نکرد.‏ (‏عبرانیان ۴:‏۱۵؛‏ ۵:‏۸‏)‏ ه‍مچنین ۱۴۴٬۰۰۰ نفری که برای پادشاهی به آسمان رستاخیز می‌یابند،‏ نیز بر روی زمین با سختی‌ها و مشکلات بسیاری مواجه بوده‌اند.‏ آنان با عیوب و نقص‌های خود مبارزه کرده‌اند و با بیماری‌ها دست و پنجه نرم نموده‌اند.‏ شکی نیست که آنان در مقام پادشاه مشکلات و مصایب مردم را به خوبی درک خواهند کرد.‏ آیا انتخاب چنین پادشاهانی واقعاً لطف و محبت یَهُوَه را به ما انسان‌ها نشان نمی‌دهد؟‏

حکومت الٰهی چه خواهد کرد؟‏

۱۱.‏ چرا عیسی از پیروانش خواست تا برای به انجام رسیدن ارادهٔ خدا در آسمان دعا کنند؟‏

۱۱ عیسی علاوه بر آنکه پیروانش را ترغیب کرد که برای آمدن حکومت الٰهی دعا کنند،‏ به آنان آموخت که برای به انجام رسیدن ارادهٔ خدا در آسمان و زمین نیز دعا کنند.‏ مگر ارادهٔ یَهُوَه در آسمان همواره از سوی فرشتگان وفادارش به انجام نرسیده است؟‏ بله،‏ اما چنانکه در فصل سوّم این کتاب آموختیم،‏ فرشته‌ای شریر از انجام دادن ارادهٔ یَهُوَه سر باز زد و سبب شد آدم و حوّا نیز گناه کنند.‏ در فصل دهم‏،‏ مطالب بیشتری در مورد این فرشتهٔ شریر که به شیطان و ابلیس ملقّب شد،‏ خواهیم آموخت.‏ فرشتگان دیگری نیز که با شیطان همدست شدند،‏ مدتی در آسمان باقی ماندند.‏ پس نمی‌توان گفت که در طی آن زمان ارادهٔ خدا به طور کامل در آسمان انجام می‌شد.‏ البته،‏ این وضعیت بعد از برقرار شدن حکومت آسمانی خدا تغییر کرد.‏ کتاب مقدّس پیشگویی کرده بود که پادشاه حکومت آسمانی،‏ عیسی مسیح با شیطان به جنگ برمی‌خیزد.‏—‏مکاشفه ۱۲:‏۷-‏۹ خوانده شود.‏

۱۲.‏ دو واقعهٔ مهمی که در مکاشفه ۱۲:‏۱۰ آمده است کدامند؟‏

۱۲ کتاب مقدّس وضعیت را چنین پیشگویی کرده بود:‏ «آنگاه صدایی بلند در آسمان شنیدم که می‌گفت:‏ ‹اکنون نجات و قدرت و سلطنت خدای ما رسیده است و مسیح او قدرت را به دست گرفته است و [شیطان] که مدعی  برادران ما بود و شب و روز آنان را در برابر خدای ما متهم می‌ساخت از آسمان بیرون رانده شده است.‏›» (‏مکاشفه ۱۲:‏۱۰‏،‏ انجیل شریف‏)‏ در اینجا به دو واقعهٔ مهم اشاره شده است.‏ اوّل،‏ برقرار شدن حکومت آسمانی تحت حکمرانی عیسی مسیح.‏ دوّم،‏ از آسمان رانده شدن شیطان.‏

۱۳.‏ تأثیر بیرون رانده شدن شیطان از آسمان‌ها چه بوده است؟‏

۱۳ همان طور که در این فصل خواهیم آموخت،‏ این دو واقعه اکنون به وقوع پیوسته‌اند.‏ حال ببینیم این وقایع چه تأثیری بر اوضاع آسمان‌ها و زمین داشته‌اند؟‏ در مورد آسمان‌ها کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «ای آسمان‌ها و ساکنان آن‌ها شاد باشید.‏» (‏مکاشفه ۱۲:‏۱۲‏)‏ آری،‏ فرشتگان وفادار خدا از اینکه دیگر کسی در آسمان‌ها نیست که بر ضدّ یَهُوَه عمل کند و صلح و آرامش به آنجا بازگشته است،‏ بسیار شاد می‌باشند.‏ و از آن زمان خواست و ارادهٔ خدا به طور کامل در آسمان انجام می‌شود.‏

از زمانی که شیطان و دیوهایش از آسمان بیرون انداخته شدند،‏ مصایب بسیاری برای زمین به وجود آمد.‏ بزودی دیگر شاهد چنین بلاهایی نخواهیم بود

۱۴.‏ رانده شدن شیطان از آسمان چه عواقبی برای زمین در بر داشته است؟‏

۱۴ رانده شدن شیطان از آسمان چه عواقبی برای زمین در بر داشته است؟‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «وای بر زمین و دریا زیرا که ابلیس به نزد شما فرود شده است با خشم عظیم،‏ چون می‌داند که زمانی قلیل دارد.‏» (‏مکاشفه ۱۲:‏۱۲‏)‏ شیطان از اینکه دیگر جایی در آسمان ندارد و زمان کمی برایش باقی مانده،‏ بسیار خشمگین است و این خشم و غضب خود را بر سر اهالی زمین می‌ریزد‏.‏ در فصل بعدی این کتاب این مطلب را به طور عمیق‌تر مورد بررسی قرار خواهیم داد.‏ حال ممکن است از خود بپرسید که ملکوت یا حکومت الٰهی چگونه سبب می‌شود که ارادهٔ خدا بر زمین نیز انجام شود؟‏

۱۵.‏ خواست و ارادهٔ خدا برای زمین چیست؟‏

۱۵ ابتدا باید ببینیم که یَهُوَه چه چیزی برای زمین اراده کرده است‏.‏ در فصل سوّم با خواست و ارادهٔ خدا در مورد زمین آشنا شدیم.‏ او در باغ عدن اعلام نمود که می‌خواهد تمام زمین به بهشت مبدّل شود و انسان‌هایی صالح و درستکار تا ابد بر روی آن زندگی کنند.‏ شیطان سبب شد که آدم و حوّا گناه کنند و در روند  به تحقق رسیدن ارادهٔ خدا در مورد زمین تغییری به وجود آید.‏ اما ارادهٔ یَهُوَه تغییر نکرد و چنانکه پیشگویی کرده است:‏ «صالحان وارث زمین خواهند بود و در آن تا به ابد سکونت خواهند نمود.‏» (‏مزمور ۳۷:‏۲۹‏)‏ یَهُوَه از طریق حکومت خود به این خواسته‌اش جامهٔ عمل می‌پوشاند.‏ به چه صورت؟‏

۱۶،‏ ۱۷.‏ دانیال ۲:‏۴۴ در مورد حکومت الٰهی چه می‌گوید؟‏

۱۶ به پیشگویی‌ای که در دانیال ۲:‏۴۴ آمده است توجه کنید.‏ در آنجا می‌خوانیم:‏ «در ایّام این پادشاهان خدای آسمان‌ها سلطنتی را که تا ابدالآباد زایل نشود،‏ برپا خواهد نمود و این سلطنت به قومی دیگر منتقل نخواهد شد،‏ بلکه تمامی آن سلطنت‌ها را خرد کرده،‏ مغلوب خواهد ساخت و خودش تا ابدالآباد استوار خواهد ماند.‏» این آیه چه مطلبی را در مورد حکومت خدا روشن می‌کند؟‏

۱۷ اوّلاً،‏ این پادشاهی در زمانی برقرار خواهد شد که سلطنت‌ها یا حکومت‌هایی که از آن‌ها یاد شده است هنوز پابرجا هستند.‏ دوّماً،‏ نشان می‌دهد حکومت خدا تا ابد استوار خواهد ماند و هیچ حکومت دیگری جایگزین آن نخواهد شد.‏ سوّماً،‏ روشن می‌کند که جنگی میان حکومت خدا و دولت‌های جهان در خواهد گرفت و در آن جنگ حکومت خدا پیروز خواهد شد و تمام زمین را تحت لوای خویش در خواهد آورد.‏ در آن هنگام بشر به حکومتی دست خواهد یافت که همیشه آرزوی آن را داشته است.‏

۱۸.‏ نام جنگ پایانی میان حکومت خدا و دولت‌های جهان چیست؟‏

۱۸ کتاب مقدّس مطالب بسیاری در مورد جنگ عظیم و سرنوشت‌ساز میان ملکوت خدا و دولت‌های روی زمین عنوان کرده است.‏ به عنوان نمونه،‏ توضیح می‌دهد که با نزدیک شدن روزهای آخر،‏ دیوها یعنی همان فرشتگانی که از خدا روی گرداندند با دروغ‌های خود حکّام و پادشاهان روی زمین را فریب می‌دهند.‏ هدف این دیوها آن است که فرمانروایان جهان را «برای جنگِ آن روز عظیمِ خدای قادر مطلق فراهم آورند.‏» (‏مکاشفه ۱۶:‏۱۴،‏ ۱۶‏)‏ کتاب مقدّس جنگ بزرگ میان حکومت الٰهی و دولت‌های جهان را حارمَجِدّون نامیده است.‏

۱۹،‏ ۲۰.‏ چه عواملی مانع انجام یافتن ارادهٔ خدا شده است؟‏

 ۱۹ یَهُوَه با جنگ حارمَجِدّون چگونه راه را برای به انجام رساندن اراده خویش برای زمین هموار می‌سازد؟‏ چنانکه آموختیم خواست یَهُوَه این بود که زمین به بهشت مبدّل شود و انسان‌هایی کامل و درستکار در آن زندگی کرده او را خدمت کنند.‏ چه عواملی مانع به تحقق رسیدن این خواست یَهُوَه شد؟‏ اوّلاً،‏ انسان‌ها گناه کردند و به سبب گناه آنان بیماری و مرگ،‏ زمین را پر ساخت.‏ اما چنانکه در فصل پنجم آموختیم عیسی با فدا کردن جان خود بیماری و مرگ را از روی زمین محو خواهد کرد.‏ آری،‏ «خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانهٔ خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد،‏ هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد.‏»—‏یوحنّا ۳:‏۱۶‏.‏

۲۰ عامل دیگری که مانع شده است زمین به بهشت مبدّل شود وجود انسان‌های شریر و بدکار است.‏ مردمان شریر دست به دروغ و تقلّب و فحشا می‌زنند و به هیچ وجه نمی‌خواهند به خواست خدا گردن نهند.‏ این شریران در جنگ حارمَجِدّون نابود خواهند شد.‏ ‏(‏مزمور ۳۷:‏۱۰ خوانده شود.‏)‏ از جمله عوامل دیگری که مانع به انجام رسیدن ارادهٔ خدا بر روی زمین گردیده،‏ این است که دولت‌ها از ترویج قوانین خدا کوتاهی می‌کنند.‏ بسیاری از دولت‌های جهان قدرت سامان بخشیدن به اوضاع را ندارند و برخی حتی بسیار بی‌رحم یا فاسدند.‏ درست همان طور که کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «انسان بر انسان به جهت ضررش حکمرانی می‌کند.‏»—‏جامعه ۸:‏۹‏.‏

۲۱.‏ ملکوت خدا چگونه ارادهٔ او را بر روی زمین به انجام خواهد رساند؟‏

۲۱ بعد از جنگ حارمَجِدّون تمام زمین تحت یک حکومت قرار خواهد گرفت.‏ این حکومت خواست و ارادهٔ خدا را به جا خواهد آورد و باران برکات الٰهی را بر همگان خواهد ریخت.‏ ملکوت خدا،‏ شیطان و دیوهایش را از صحنهٔ عالَم محو خواهد کرد.‏ (‏مکاشفه ۲۰:‏۱-‏۳‏)‏ از برکت فداکاری عیسی دیگر کسی بیمار نخواهد شد و نخواهد مرد.‏ همهٔ انسان‌های وفادار تا ابد تحت حکومت الٰهی زندگی خواهند کرد.‏ ‏(‏مکاشفه ۲۲:‏۱-‏۳ خوانده شود.‏)‏ و تمام زمین به بهشت مبدّل خواهد شد.‏ آری،‏ ملکوت آسمانی ارادهٔ یَهُوَه را بر روی زمین به انجام خواهد رسانید و نام  او را تقدیس خواهد کرد.‏ منظور از تقدیس شدن نام یَهُوَه چیست؟‏ منظور این است که تحت حکومت خدا همگان به نام یَهُوَه احترام خواهند گذاشت.‏

حکومت الٰهی چه وقت وارد عمل خواهد شد؟‏

۲۲.‏ از کجا می‌دانیم زمانی که عیسی روی زمین بود،‏ و یا بلافاصله بعد از رستاخیزش ملکوت خدا برقرار نشد؟‏

۲۲ وقتی عیسی به پیروانش آموخت که برای آمدن ملکوت دعا کنند،‏ برای آنان واضح بود که این حکومت آسمانی هنوز برقرار نشده است.‏ آیا هنگام عروج عیسی به آسمان این حکومت برقرار شد؟‏ خیر،‏ چرا که پِطْرُس و پولُس هر دو به این نکته اشاره کردند که وقتی عیسی رستاخیز یافت مزمور ۱۱۰:‏۱ در مورد وی به تحقق رسید که می‌گوید:‏ «یَهُوَه به خداوند من [عیسی] گفت:‏ ‹به دست راست من بنشین تا دشمنانت را پای‌انداز تو سازم.‏›» (‏اَعمال ۲:‏۳۲-‏۳۵؛‏ عبرانیان ۱۰:‏۱۲،‏ ۱۳‏)‏ به عبارت دیگر،‏ عیسی پس از عروجش می‌بایست مدتی صبر می‌کرد.‏

حکومت خدا ارادهٔ او را چنانکه در آسمان انجام شده است بر زمین نیز انجام خواهد داد

۲۳.‏ الف)‏ ملکوت خدا چه زمانی برقرار شد؟‏ ب)‏ در فصل بعدی چه مطلبی را بررسی خواهیم کرد؟‏

۲۳ این انتظار چه مدت به طول انجامید؟‏ در طی قرن نوزدهم و بیستم شماری از محققان کتاب مقدّس به تدریج تشخیص دادند که این انتظار در سال ۱۹۱۴ به پایان می‌رسد.‏ (‏برای جزئیات این محاسبه به مقالهٔ ‏«پیشگویی کتاب مقدّس در مورد سال ۱۹۱۴»‏ در ضمیمهٔ این کتاب مراجعه نمایید.‏)‏ وقایعی که از سال ۱۹۱۴ آغاز شدند نشان دادند که درک آن محققان صحیح بوده است.‏ آری،‏ آنچه کتاب مقدّس پیشگویی کرده بود به  تحقق رسید.‏ همین موضوع ثابت کرد که در سال ۱۹۱۴ مسیح به پادشاهی رسیده و ملکوت آسمانی برقرار گردیده است.‏ با این وصف،‏ ما اکنون در آن دوره‌ای زندگی می‌کنیم که کتاب مقدّس می‌گوید،‏ زمان کوتاهی برای شیطان باقی مانده است.‏ (‏مکاشفه ۱۲:‏۱۲؛‏ مزمور ۱۱۰:‏۲‏)‏ به طور یقین می‌توان گفت که بزودی ملکوت،‏ این حکومت الٰهی،‏ سبب خواهد شد تا خواست خدا برای زمین به انجام رسد.‏ به نظر شما آیا این مژده‌ای فوق‌العاده نیست؟‏ آیا واقعاً باور دارید که روزی این حکومت برقرار خواهد شد؟‏ در فصل بعدی خواهیم دید که تمام این مطالب در کتاب مقدّس ذکر شده است.‏