به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس

 ضمیمه

حقیقت در مورد پدر،‏ پسر و روح‌القدس

حقیقت در مورد پدر،‏ پسر و روح‌القدس

کسانی که به تثلیث اعتقاد دارند معتقدند پدر،‏ پسر و روح‌القدس سه شخص هستند که یک خدا را تشکیل می‌دهند.‏ آنان عقیده دارند این سه ازلی‌اند،‏ از قدرت یکسانی برخوردارند و همچنین مقامی یکسان دارند.‏ بر اساس این اعتقاد پدر خداست،‏ پسر خداست و روح‌القدس نیز خداست.‏ با وجود این،‏ خدا واحد است و سه خدا وجود ندارد.‏

بسیاری از هواداران تثلیث پذیرفته‌اند که قادر به توضیح این تعلیم نیستند اما بر این عقیده‌اند که این تعلیم بر اساس کتاب مقدّس است.‏ لازم به تذکر است که کلمهٔ «تثلیث» در هیچ جای کتاب مقدّس ذکر نشده است.‏ اما آیا کتاب مقدّس این اعتقاد را تعلیم می‌دهد؟‏ برای اینکه به این سؤال پاسخ دهیم ابتدا به بررسی آیه‌ای از کتاب مقدّس می‌پردازیم که معتقدان به تثلیث اغلب به آن استناد می‌کنند.‏

‏«کلمه خدا بود»‏

در یوحنّا ۱:‏۱ آمده است:‏ «در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود.‏» در ادامهٔ همین باب یوحنّای رسول به روشنی بیان می‌کند که «کلمه» همان عیسی است.‏ (‏یوحنّا ۱:‏۱۴‏)‏ از آنجایی که کلمه در اینجا خدا خوانده شده است بعضی نتیجه‌گیری کرده‌اند که پسر و پدر باید جزئی از یک خدا باشند.‏

نباید فراموش کنیم که این بخش از کتاب مقدّس به زبان یونانی نوشته شده بود.‏ بعدها مترجمان،‏ متون یونانی را به زبان‌های دیگر ترجمه کردند.‏ برخی مترجمان استفاده از عبارت «کلمه خدا بود» را برای ترجمهٔ این آیه مناسب ندانسته‌اند.‏ بلکه به دلیل شناختشان از دستور زبان یونانی‌ای که کتاب مقدّس به آن نوشته شده است بر این عقیده‌اند که این عبارت باید به صورت دیگری ترجمه شود.‏ چگونه؟‏ در اینجا به چند نمونه اشاره می‌کنیم.‏ «لوگوس [کلمه] الٰهی بود.‏» (‏ترجمه‌ای جدید از کتاب مقدّس [انگل‍.‏])‏ همچنین «کلمه یک خدا بود.‏» (‏ترجمهٔ اصلاح‌شدهٔ عهد جدید [انگل‍.‏])‏ در ترجمهٔ دیگری چنین آمده است:‏  ‏«کلمه با خدا بود و ماهیتش مانند خدا بود.‏» (‏ترجمهٔ عهد جدید برای مترجمان [انگل‍.‏])‏ بر طبق این ترجمه‌ها «کلمه،‏» خدای قادر مطلق نیست.‏ * بلکه به دلیل مقام والای وی در میان مخلوقات یَهُوَه،‏ «یک خدا» خوانده شده است.‏ در این آیات واژهٔ خدا به معنی موجودی «پر قدرت» است نه به معنی قادر مطلق.‏

جمع‌آوری اطلاعات

بسیاری با زبان یونانی کتاب مقدّس آشنا نیستند.‏ پس چگونه می‌توان به منظور یوحنّای رسول پی برد.‏ به این مثال توجه کنید:‏ یک معلّم مدرسه موضوعی را برای شاگردانش توضیح می‌دهد.‏ شاگردان در خصوص توضیحاتی که معلّم داده بود،‏ به توافق نمی‌رسند و در مورد آن نظرات مختلفی می‌دهند.‏ حال چگونه می‌توانند به منظور اصلی معلّم پی ببرند؟‏ آنان می‌توانند از معلّم درخواست کنند که توضیحات دیگری بدهد،‏ تا آنان بتوانند موضوع مورد نظر را درک کنند.‏ مشابهاً برای درک مقام عیسی و جمع‌آوری اطلاعات بیشتر در مورد آیهٔ یوحنّا ۱:‏۱ می‌توان به ادامهٔ نوشته‌های یوحنّا در این انجیل مراجعه کرد.‏ توجه به این اطلاعات شما را یاری خواهد کرد که منظور او را از این آیه درک کنید.‏

به عنوان مثال،‏ در یوحنّا باب ۱ آیهٔ ۱۸ آمده است:‏ «خدا [یعنی خدای قادر مطلق] را هرگز کسی ندیده است» اما بسیاری از مردم،‏ عیسی پسر او را دیدند.‏ همچنین در انجیل یوحنّا آمده است:‏ «کلمه [یعنی عیسی] جسم گردید و میان ما ساکن شد .‏ .‏ .‏ جلال او را دیدیم.‏» (‏یوحنّا ۱:‏۱۴‏)‏ با این توضیحات چگونه پسر می‌تواند جزئی از خدا باشد؟‏ همچنین یوحنّا گفت:‏ «کلمه نزد خدا بود.‏» چگونه می‌تواند یک شخص نزد دیگری باشد و در عین حال همان شخص باشد؟‏ به علاوه،‏ همان طور که در یوحنّا ۱۷:‏۳ نوشته شده است عیسی،‏ صریحاً و به وضوح تفاوت خود و پدر آسمانی‌اش را بیان کرد.‏ او پدرش را «خدای واحدِ حقیقی» نامید.‏ یوحنّا در انتهای انجیل خود به اختصار می‌گوید:‏ «اینقدر نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی،‏ مسیح و پسر خدا است.‏» (‏یوحنّا ۲۰:‏۳۱‏)‏ توجه کنید که در اینجا عیسی پسر خدا خوانده شده است.‏ این اطلاعات که در  انجیل یوحنّا نوشته شده مفهوم آیهٔ یوحنّا ۱:‏۱ را روشن می‌کند.‏ عیسی،‏ یعنی کلمه «یک خدا» است به این معنی که او مقامی والا دارد اما با مقام خدای قادر مطلق برابر نیست.‏

اطمینان از اطلاعات

دوباره به مثال معلّم مدرسه و شاگردان می‌پردازیم.‏ اگر بعد از توضیحات دیگری که معلّم می‌دهد باز هم بعضی از شاگردان به صحیح بودن سخنان او اطمینان نداشته باشند،‏ چه می‌کنند؟‏ آن‌ها می‌توانند برای اینکه در مورد آن موضوع اطلاعات بیشتری جمع کنند از معلّم دیگری سؤال نمایند.‏ اگر معلّم دوّم،‏ سخنان معلّم اوّل را تأیید کرد،‏ تردید بسیاری از شاگردان از بین می‌رود.‏ حال اگر گفته‌های یوحنّا برای شما کافی نبوده است تا رابطهٔ عیسی و خدای قادر مطلق برایتان کاملاً روشن شود می‌توانید برای اطلاعات بیشتر به نوشته‌های دیگر نویسندگان کتاب مقدّس مراجعه کنید.‏ مثلاً انجیل متّیٰ.‏ در انجیل متّیٰ در رابطه با پایان این دنیای شریر می‌خوانیم:‏ «هیچ کس آن روز و ساعت را نمی‌داند جز پدر؛‏ حتی فرشتگان آسمان و پسر نیز از آن آگاه نیستند.‏» (‏متّیٰ ۲۴:‏۳۶‏،‏ ترجمهٔ هزارهٔ نو‏)‏ چگونه این سخنان نشان می‌دهند که عیسی خدای قادر مطلق نیست؟‏

عیسی در اینجا به این موضوع اشاره می‌کند که پدر بیش از پسر می‌داند.‏ اگر عیسی نیز جزئی از خدای قادر مطلق بود،‏ او نیز از مطالبی که پدر آگاه بود،‏ آگاه می‌بود.‏ این خود دلیلی است که پدر و پسر نمی‌توانند یکسان باشند.‏ شاید بعضی که به تثلیث اعتقاد دارند بگویند:‏ ‹عیسی این سخنان را زمانی گفت که روی زمین بود اما وقتی او در آسمان بود طبیعت دیگری داشت.‏› اما اگر این‌طور هم باشد پس روح‌القدس چطور؟‏ اگر روح‌القدس نیز مانند پدر جزئی از یک خدا بود،‏ چرا عیسی نمی‌گوید آنچه پدر می‌داند روح‌القدس هم می‌داند.‏

اگر شما به مطالعهٔ کتاب مقدّس ادامه دهید با بسیاری از بخش‌های کتاب مقدّس آشنا خواهید شد که حقیقت را در مورد پدر،‏ پسر و روح‌القدس روشن می‌کنند.‏—‏مزمور ۹۰:‏۲؛‏ اَعمال ۷:‏۵۵؛‏ کُولُسیان ۱:‏۱۵‏.‏

^ بند 4 برای بررسی قوانین دستور زبان یونانی که در یوحنّا ۱:‏۱ آمده به بروشور آیا باید به تثلیث معتقد باشید؟‏ صفحات ۲۷-‏۲۹ چاپ شاهدان یَهُوَه مراجعه نمایید.‏