به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس

 ضمیمه

با شرکت در مراسم یادبود مرگ مسیح از یَهُوَه تجلیل کنیم

با شرکت در مراسم یادبود مرگ مسیح از یَهُوَه تجلیل کنیم

کتاب مقدّس به مسیحیان حکم کرده است که در مراسم یادبود مرگ مسیح شرکت کنند.‏ نام دیگر این مراسم «شام خداوند» است.‏ (‏۱قُرِنتیان ۱۱:‏۲۰‏)‏ چرا عیسی تأکید کرد که در این مراسم شرکت کنیم؟‏ مراسم یادبود چگونه و چه وقت باید برگزار شود؟‏

عیسی مسیح این مراسم را در شب عید فِصَحِ یهودیان در سال ۳۳ م.‏ پایه‌گذاری کرد.‏ عید فِصَح یک بار در سال،‏ در روز ۱۴ ماه عبری نیسان برگزار می‌شد.‏ یهودیان برای محاسبهٔ تاریخ برگزاری آن می‌بایست نقطهٔ اعتدال بهاری را می‌یافتند؛‏ یعنی روزی را می‌یافتند که طول مدت شب و طول مدت روز با هم برابر است.‏ زمان مشاهدهٔ نزدیک‌ترین هلال ماه نو به اعتدال بهاری،‏ اوّل ماه نیسان منظور می‌شد و عید فِصَح ۱۳ روز بعد از آن آغاز می‌شد.‏

عیسی عید فِصَح را در حضور همهٔ رسولانش برگزار کرد.‏ سپس یهودا را مرخص نمود و مراسم «شام خداوند» را پایه‌گذاری کرد.‏ این مراسم جایگزین عید یهودی فِصَح شد و به همین دلیل نیز می‌باید فقط یک بار در سال برگزار شود.‏

در انجیل متّیٰ آمده است:‏ «عیسی نان را گرفته،‏ برکت داد و پاره کرده،‏ به شاگردان داد و گفت:‏ ‹بگیرید و بخورید،‏ این است بدن من.‏› و پیاله را گرفته،‏ شکر نمود و بدیشان داده،‏ گفت:‏ ‹همهٔ شما از این بنوشید،‏ زیرا که این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می‌شود.‏›»—‏متّیٰ ۲۶:‏۲۶-‏۲۸‏.‏

برخی معتقدند که عیسی طی آن مراسم به نحوی معجزه‌آسا نان را گوشت بدن خود و شراب را خون خود ساخت.‏ اما در واقع نه گوشتی از بدن عیسی کم شد و نه خونی.‏ به علاوه،‏ رسولان می‌دانستند که خوردن گوشت انسان و خون برخلاف  قانون خداست.‏ (‏پیدایش ۹:‏۳،‏ ۴؛‏ لاویان ۱۷:‏۱۰‏)‏ در لوقا ۲۲:‏۲۰ عیسی به رسولانش گفت:‏ «این پیاله عهد جدید است در خون من که برای شما ریخته می‌شود.‏» در اینجا نیز آن پیاله به یک «عهد» یا پیمان مبدّل نشد.‏ زیرا،‏ عهد یا پیمان چیزی نیست که بتوان لمس کرد.‏

در واقع،‏ نان و شراب نوعی نشان یا سمبول هستند.‏ نان سمبول بدن کامل عیسی است.‏ عیسی نانی را استفاده کرد که از مراسم فِصَح باقی مانده بود.‏ آن نان‌ها بدون خمیرمایه پخته می‌شدند.‏ (‏خروج ۱۲:‏۸‏)‏ خمیرمایه در کتاب مقدّس اغلب سمبول گناه و فساد است.‏ پس،‏ نان بدون خمیرمایه سمبول بدن کاملی است که عیسی در راه ما قربانی کرد.‏ بدنی که هرگز به گناه آلوده نشد.‏—‏متّیٰ ۱۶:‏۱۱،‏ ۱۲؛‏ ۱قُرِنتیان ۵:‏۶،‏ ۷؛‏ ۱پِطْرُس ۲:‏۲۲؛‏ ۱یوحنّا ۲:‏۱،‏ ۲‏.‏

شراب قرمز سمبول خون عیسی است.‏ آن خون در واقع «عهد جدید» را اعتبار بخشید.‏ عیسی گفت که خونش «به جهت آمرزش گناهان» ریخته شد تا انسان‌ها در چشم خدا پاک محسوب گردند و عهد جدید یَهُوَه شامل حالشان شود.‏ (‏عبرانیان ۹:‏۱۴؛‏ ۱۰:‏۱۶،‏ ۱۷‏)‏ این عهد یا پیمان این امکان را فراهم ساخت تا ۱۴۴٬۰۰۰ نفر از مسیحیان وفادار به آسمان برده شوند.‏ آنان در آسمان،‏ در مقام پادشاه و کاهن،‏ بشر را از برکات حکومت الٰهی برخوردار خواهند ساخت.‏—‏پیدایش ۲۲:‏۱۸؛‏ اِرْمیا ۳۱:‏۳۱-‏۳۳؛‏ ۱پِطْرُس ۲:‏۹؛‏ مکاشفه ۵:‏۹،‏ ۱۰؛‏ ۱۴:‏۱-‏۳‏.‏

در مراسم یادبود مرگ مسیح چه کسانی باید از نان و شراب بخورند؟‏ کسانی که یَهُوَه با ایشان عهد بسته است،‏ و امید پادشاهی در آسمان را در دل‌هایشان نهاده است.‏ به این مفهوم که روح‌القدس یَهُوَه در ایشان یقین به وجود آورده است که برای پادشاهی در آسمان انتخاب شده‌اند.‏ (‏رومیان ۸:‏۱۶‏)‏ عیسی نیز با این گروه عهد پادشاهی بسته است.‏—‏لوقا ۲۲:‏۲۹‏.‏

آیا مسیحیانی که برای پادشاهی در آسمان انتخاب نشده‌اند و امید دارند در بهشت روی زمین زندگی کنند نیز باید در مراسم یادبود شرکت کنند؟‏ بله،‏ زیرا عیسی به همهٔ مسیحیان حکم کرده است که در این مراسم حضور یابند.‏ با این تفاوت که آنان نباید از نان و شراب بخورند.‏ شاهدان یَهُوَه در چهاردهم نیسان،‏ مراسم یادبود مرگ مسیح را برگزار می‌کنند.‏ با اینکه امروزه شمار مسیحیانی که  باور دارند برای پادشاهی خدا انتخاب شده‌اند از چند هزار نفر تجاوز نمی‌کند،‏ همهٔ مسیحیان حقیقی با قلبی پر از سپاس و قدردانی در مراسم یادبود مرگ عیسی حضور می‌یابند.‏ شرکت در این مراسم موقعیت بسیار خوبی است برای تأمّل در محبتی که یَهُوَه و عیسی مسیح در حق انسان‌ها نشان داده‌اند.‏—‏یوحنّا ۳:‏۱۶‏.‏