به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برنامهٔ کنگرهٔ ۲۰۱۷

طرق دانلود

بیشتر بدانید

چه کسانی به خواست یَهُوَه خدا عمل می‌کنند؟‏

چرا شاهدان یَهُوَه در گردهمایی‌های بزرگ شرکت می‌کنند؟‏

ما سه بار در سال برای جلسات ویژه به دور هم جمع می‌شویم.‏ شما چگونه می‌توانید از آن بهره برید؟‏