به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

از ایمانشان سرمشق بگیریم

بخش آخر

بخش آخر

‏«از کسانی سرمشق گیرید که با ایمان و شکیبایی وارث وعده‌ها می‌شوند.‏»—‏عبرانیان ۶:‏۱۲‏.‏

۱،‏ ۲.‏ چرا ضروریست که اکنون ایمانمان را بنا کنیم؟‏ با تشبیهی توضیح دهید.‏

ایمان،‏ واژه‌ای زیبا و معرف خصوصیتی بس جالب و گیراست.‏ اما باید به یاد داشت که ایمان داشتن تنها به کلام نیست.‏ پس کسی که ایمان ندارد،‏ ضروریست که در پی کسب آن برآید و کسی که ایمان دارد،‏ ضروریست که آن را حفظ و تقویت کند.‏

۲ تصوّر کنید که از میان صحرایی پهناور عبور می‌کنید و نیازی شدید به آب دارید.‏ وقتی آن را می‌یابید باید آن را از گرمای سوزان آفتاب حفظ کنید.‏ همچنین در طی سفر باید به دنبال آب بگردید تا آب کافی به بدنتان برسانید.‏ بدین شکل می‌توانید به مقصدتان برسید.‏ ما امروزه در دنیایی زندگی می‌کنیم که مانند صحرایی خشک و سوزان است؛‏ صحرایی که ایمان خالص همچون آب در آن نایاب است و اگر آن را حفظ و تقویت نکنیم،‏ به سرعت بخار می‌شود.‏ داشتن ایمان ضروریست.‏ همان طور که بدون آب نمی‌توانیم زنده بمانیم،‏ بدون ایمان نیز نمی‌توانیم رابطهٔ خود را با یَهُوَه حفظ کنیم.‏—‏روم ۱:‏۱۷‏.‏

۳.‏ یَهُوَه برای بنای ایمانمان چه تدارکی دیده است و کدام دو نکته را باید به خاطر بسپاریم؟‏

۳ یَهُوَه می‌داند که داشتن ایمان برای ما ضروریست است.‏ همچنین می‌داند که بنا و حفظ آن تا چه حد سخت و دشوارست.‏ از این رو،‏ نمونه‌هایی را در کلامش برای ما آورده است تا آنان را سرمشق قرار دهیم.‏ او به پولُس رسول الهام کرد تا چنین بنویسد:‏ «از کسانی سرمشق گیرید که با ایمان و شکیبایی وارث وعده‌ها می‌شوند.‏» (‏عبر ۶:‏۱۲‏)‏ از این جهت سازمان یَهُوَه ما را تشویق می‌کند که با تمام دل و جان بکوشیم که رفتار مردان و زنان باایمان را سرمشق قرار دهیم؛‏ مردان و زنانی که شرح حال زندگی برخی از آنان را در این کتاب بررسی کردیم.‏ پس اکنون چه باید کرد؟‏ دو نکته را باید به خاطر داشت:‏ ۱)‏ ما باید همچنان ایمانمان را تقویت کنیم.‏ ۲)‏ باید همواره امیدمان را زنده نگاه داریم.‏

۴.‏ چرا شیطان دشمن خونین ماست،‏ اما چرا ما نباید سرخورده و ناامید شویم؟‏

۴ همچنان ایمانتان را تقویت کنید.‏ شیطان دشمن خونین آنانی است که به یَهُوَه ایمان دارند.‏ ابلیس،‏ خدای این جهان،‏ نظام این دنیا را به صحرایی خشک مبدّل کرده است که حفظ ایمان در آن دشوارست.‏ او از ما بسیار قوی‌ترست.‏ پس آیا باید از بنا و حفظ ایمانمان سرخورده و ناامید شویم؟‏ به هیچ وجه.‏ یَهُوَه دوست صمیمی آنانی است که در پی یافتن ایمانی خالصند.‏ او به ما اطمینان می‌دهد که با کمکش می‌توانیم در مقابل شیطان بایستیم و شیطان از ما خواهد گریخت.‏ (‏یعقو ۴:‏۷‏)‏ برای مقابله با شگردهای شیطان،‏ باید هر روز وقت صرف کرده،‏ ایمانمان را بنا و تقویت کنیم.‏ چگونه؟‏

۵.‏ مردان و زنانی که در کتاب مقدّس از آنان یاد شده است،‏ چگونه ایمان آوردند؟‏ توضیح دهید.‏

 ۵ همان طور که دیدیم،‏ خادمان وفادار خدا با ایمان متولّد نشده بودند.‏ آنان در طی زندگی‌شان نشان دادند که ایمان ثمرهٔ روح مقدّس یَهُوَه است.‏ (‏غلا ۵:‏۲۲،‏ ۲۳‏)‏ آنان دست کمک به سوی یَهُوَه دراز کردند و در نتیجه او ایمانشان را تقویت کرد.‏ بیایید همانند این خادمان خدا هیچ گاه فراموش نکنیم که یَهُوَه با سخاوت و بزرگواری روح مقدّسش را در اختیار کسانی می‌گذارد که طالب آن هستند و مطابق با دعاهای خود عمل می‌کنند.‏ (‏لو ۱۱:‏۱۳‏)‏ آیا می‌توان قدم دیگری نیز برداشت؟‏

۶.‏ چگونه می‌توانیم از بررسی سرگذشت زندگی خادمان خدا بهترین بهره را ببریم؟‏

۶ در این کتاب تنها به تعداد معدودی از خادمان خدا که ایمانی بی‌نظیر داشتند،‏ اشاره کردیم.‏ خادمان بسیار دیگری نیز وجود دارند.‏ ‏(‏عبرانیان ۱۱:‏۳۲ خوانده شود.‏‏)‏ ما می‌توانیم هنگام تحقیق و بررسی کتاب مقدّس به همراه دعا،‏ از هر یک از آنان درس‌هایی بگیریم.‏ چنانچه گزارش‌های کتاب مقدّس را در مورد ایمان خادمان خدا سطحی بررسی کنیم،‏ ایمانمان رشد نخواهد کرد.‏ برای بهره‌گیری از مطالعاتمان باید وقت بگذاریم،‏ در مضمون متن کندوکاو کنیم و پیشینهٔ افراد را در نظر گیریم.‏ اگر همواره به یاد داشته باشیم که این مردان و زنان همانند ما ناکامل بودند و احساساتی «همچون ما» داشتند،‏ سرگذشت زندگی آنان برایمان ملموس‌تر می‌شود.‏ (‏یعقو ۵:‏۱۷‏)‏ در نتیجه،‏ می‌توانیم تصوّر کنیم که آنان در رویارویی با مشکلات و سختی‌های زندگی احتمالاً چه احساسی داشتند.‏

۷-‏۹.‏ الف)‏ برخی از مردان و زنان باایمانی که در کتاب مقدّس از آنان یاد شده است،‏ در مورد طریق پرستش یَهُوَه در روزگار ما احتمالاً چه احساسی می‌کردند؟‏ ب)‏ چرا باید ایمانمان را با اعمال خود تقویت کنیم؟‏

۷ ما همچنین با تصمیم‌گیری‌ها و اعمالمان،‏ ایمان خود را تقویت می‌کنیم.‏ در واقع «ایمان نیز بدون عمل مرده است.‏» (‏یعقو ۲:‏۲۶‏)‏ تصوّر کنید که اگر یَهُوَه از این مردان و زنان می‌خواست که وظایف ما را انجام دهند،‏ چه شادی‌ای داشتند!‏

۸ برای نمونه،‏ ابراهیم را تصوّر کنید.‏ اگر به او گفته می‌شد که بجای پرستش یَهُوَه در برابر مذبحی سنگی در صحرا،‏ او را در میان جمعی از پرستندگانش در سالن دلپذیر جماعت و در گردهمایی‌های بزرگ پرستش کند،‏ چه احساسی می‌کرد؟‏ همچنین وقتی در جلسات می‌دید که چگونه در مورد تمام وعده‌های یَهُوَه که او آن را «از دور دیده» بود،‏ توضیحاتی داده و به جزئیاتی اشاره می‌شود،‏ چه فکر می‌کرد؟‏ ‏(‏عبرانیان ۱۱:‏۱۳ خوانده شود.‏‏)‏ نمونهٔ دیگری را در نظر گیرید.‏ تصوّر کنید که ایلیّا در طی خدمتش به یَهُوَه و در زمان حکمرانی پادشاهی شریر و مرتد،‏ نباید انبیای شریرِ بَعْل را می‌کشت،‏ اما باید با آرامش و صلح،‏ پیام تسلّی‌بخش و امیدوارکننده‌ای را به مردم می‌رساند.‏ او با چه دیدی به این وظیفه می‌نگریست؟‏ مردان و زنان باایمانی که در دوران باستان می‌زیستند،‏ احتمالاً بی‌درنگ مسئولیت‌های ما را در راه پرستش خدا می‌پذیرفتند.‏

۹ پس بیایید ایمانمان را با اعمال خود تقویت کنیم.‏ بدین شکل ایمان مردان و زنانی را که در کلام الهامی خدا از آنان یاد شده است،‏ در عمل سرمشق قرار می‌دهیم.‏ همان طور که در پیشگفتار این کتاب به آن اشاره شد،‏ اگر چنین کنیم این  خادمان خدا برایمان همچون دوستانی صمیمی می‌شوند.‏ چنین رابطه‌ای می‌تواند رفته‌رفته در ذهنمان واقعی‌تر شود.‏

۱۰.‏ در بهشت چه شادی‌ای خواهید داشت؟‏

۱۰ همواره امیدتان را زنده نگاه دارید.‏ مردان و زنان باایمان همیشه از امید خدادادی‌شان قوّت قلب و دلگرمی می‌یافتند.‏ آیا برای شما نیز چنین است؟‏ برای نمونه،‏ شادی‌ای را تصوّر کنید که از دیدار با خادمان وفادار خدا یعنی «نیکان» که به زندگی باز می‌گردند،‏ خواهید داشت.‏ ‏(‏اعمال ۲۴:‏۱۵ خوانده شود.‏‏)‏ چه سؤالاتی از آنان خواهید کرد؟‏

۱۱،‏ ۱۲.‏ هنگام دیدار با این خادمان وفادار خدا چه سؤالاتی را مطرح می‌کنید؟‏ الف)‏ هابیل.‏ ب)‏ نوح.‏ پ)‏ ابراهیم.‏ ت)‏ روت.‏ ث)‏ اَبِیجایَل.‏ ج)‏ اِسْتَر.‏

۱۱ آیا هنگام دیدار با هابیل می‌خواهید بدانید که پدر و مادر او چه خصوصیات و شخصیتی داشتند؟‏ شاید بخواهید از او بپرسید:‏ «آیا تو با کرّوبیان که از راه ورودی باغ عدن محافظت می‌کردند،‏ گفتگویی داشتی؟‏ آیا آنان با تو صحبت کردند؟‏» در مورد نوح چطور؟‏ ممکن است از او بپرسید:‏ «آیا از نفلیم‌ها ترسی داشتی؟‏ چگونه در طول یک سال از تمام حیواناتی که در کشتی بودند،‏ مراقبت کردی؟‏» هنگام دیدار با ابراهیم شاید از او سؤال کنید:‏ «آیا با سام دیداری داشتی؟‏ چه کسی اطلاعاتی در مورد یَهُوَه به تو داد؟‏ آیا ترک کردن شهر اور برایت سخت بود؟‏»‏

۱۲ همچنین هنگام دیدار با زنان وفاداری که به زندگی باز می‌گردند،‏ می‌خواهید چه سؤالاتی را مطرح کنید.‏ برای نمونه،‏ هنگام دیدار با روت ممکن است از او بپرسید:‏ «چه چیز تو را برانگیخت که پرستندهٔ یَهُوَه شوی؟‏» شاید از اَبِیجایَل بپرسید:‏ «آیا می‌ترسیدی به نابال بگویی که چگونه به داود کمک کردی؟‏» در مورد اِسْتَر چطور؟‏ ممکن است از او بپرسید:‏ «پس از اتفاقاتی که برای تو و مُرْدِخای رخ داد،‏ زندگی شما به چه صورت بود؟‏»‏

۱۳.‏ الف)‏ مردان و زنان باایمانی که به زندگی باز می‌گردند،‏ احتمالاً چه سؤالاتی را مطرح خواهند کرد؟‏ ب)‏ شما از این که می‌توانید در آینده خادمان باایمان دوران باستان را ببینید،‏ چه احساسی دارید؟‏

۱۳ البته نباید فراموش کرد که این مردان و زنان باایمان نیز شاید از ما سؤالات بی‌شماری داشته باشند.‏ چه افتخار بزرگی خواهد بود که مطالبی را از اتفاقات روزهای آخر برای آنان تعریف کنیم و این که یَهُوَه چگونه قومش را در زمان‌های سخت برکت داد.‏ این خادمان خدا از شنیدن این که یَهُوَه چگونه تمام وعده‌های خود را عملی ساخت،‏ بی‌گمان تحت تأثیر قرار می‌گیرند.‏ در دنیای جدید دیگر نیازی نداریم که سرگذشت زندگی خادمان وفادار خدا را در ذهن مجسم کنیم.‏ آنان با ما در بهشت خواهند بود!‏ پس بیایید همواره شرح حال زندگی این خادمان خدا را برای خود ملموس‌تر سازیم و همچنان ایمانشان را سرمشق قرار دهیم.‏ باشد که شما در دنیای جدید دوشادوش این خادمان خدا یعنی دوستان عزیزتان،‏ یَهُوَه را تا ابد خدمت کنید!‏