به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

از ایمانشان سرمشق بگیریم

ما چگونه می‌توانیم از بررسی سرگذشت زندگی مردان و زنان باایمان در کتاب مقدّس بهره ببریم؟‏

محور زمان

این محور زمان و نقشه‌ها به شما کمک می‌کند که زمان و مکان زندگی شخصیت‌های باایمان کتاب مقدّس را تصوّر کنید.‏

نامه‌ای از هیئت اداره‌کننده

هیئت اداره‌کننده همه را تشویق می‌کند که از خواندن و مطالعهٔ این کتاب در مطالعهٔ فردی یا با خانوادهٔ خود بهره ببرند.‏

پیشگفتار

صفحه‌های کتاب مقدّس مملو از سرگذشت زندگی مردان و زنان باایمان است.‏ ما چگونه می‌توانیم از سرگذشت زندگی‌شان بهره ببریم؟‏

هابیل

‏«هر چند چشم از جهان فرو بسته،‏ هنوز سخن می‌گوید»‏

هر چند اشارات کوتاهی در کتاب مقدّس در مورد هابیل وجود دارد،‏ چه درس‌هایی می‌توانیم از او و ایمانش بیاموزیم؟‏

نوح

او «با خدا راه می‌رفت»‏

نوح و همسرش برای بزرگ کردن فرزندانشان با چه مشکلاتی روبرو بودند؟‏ چگونه با ساختن کشتی ایمانشان را نشان دادند؟‏

ابراهیم

‏‹پدر همهٔ کسانی است که ایمان می‌آورند›‏

ابراهیم چگونه ایمان خود را نشان داد؟‏ از چه طرقی می‌خواهید ایمان ابراهیم را سرمشق قرار دهید؟‏

روت

‏«هر جا بروی،‏ من نیز خواهم آمد»‏

چرا روت حاضر بود خانه و کاشانهٔ خود را ترک کند؟‏ چه خصوصیاتی او را در نظر یَهُوَه باارزش کرده بود؟‏

روت

‏‹زنی نیکو›‏

چرا ازدواج روت و بُوعَز پراهمیت بود؟‏ از سرگذشت زندگی روت و نَعُومی چه امری را در مورد زندگی خانوادگی می‌توان آموخت؟‏

حَنّا

سفرهٔ دلش را پیش خدا گشود

ایمان حَنّا به خدا،‏ به او کمک کرد که با موقعیتی که به نظر غیرقابل تحمّل می‌رسید،‏ روبرو شود.‏

سموئیل

او روزبه‌روز نزد یَهُوَه رشد و پیشرفت می‌کرد

دوران کودکی سموئیل از چه نظر متفاوت بود؟‏ وقتی در خیمهٔ عبادت بود،‏ چه چیز به او کمک کرد که ایمانش را تقویت کند؟‏

سموئیل

او هنگام یأس و نومیدی پایدار ماند

تک‌تک ما با سختی و یأس روبرو می‌شویم که ایمانمان را در بوتهٔ آزمایش قرار می‌دهد.‏ صبر و پایداری سموئیل چه درسی برای ماست؟‏

اَبِیجایَل

او با درایت و بصیرت عمل کرد

از برخورد اَبِیجایَل با مشکلی که در زندگی مشترکش وجود داشت،‏ چه می‌آموزیم؟‏

ایلیّا

او از پرستش پاک دفاع کرد

هنگام برخورد با کسانی که با تعالیم کتاب مقدّس مخالفت می‌ورزند،‏ چگونه می‌توانیم ایلیّا را سرمشق قرار دهیم؟‏

ایلیّا

هوشیار و منتظر ماند

در حالی که ایلیّای نبی در انتظار به تحقق رسیدن وعدهٔ یَهُوَه بود چگونه ثابت کرد که مرد دعاست؟‏

ایلیّا

از خدای خود تسلّی و دلگرمی یافت

چه وقایعی سبب شد که ایلیّا روحیه‌اش را چنان از دست دهد که حتی خواهان مرگ خود باشد؟‏

یُونُس

از اشتباهات و خطاهای خود درس گرفت

آیا شما می‌توانید ترس یُونُس را در پذیرفتن وظیفه‌اش درک کنید؟‏ سرگذشت زندگی او عمق صبر و رحمت یَهُوَه را برای ما روشن می‌کند.‏

یُونُس

از رحمت یَهُوَه درس گرفت

سرگذشت زندگی یُونُس چگونه به ما کمک می‌کند که به خود با صداقت بنگریم؟‏

اِسْتَر

او از قوم خدا دفاع کرد

نشان دادن محبتی ایثارگرانه همچون محبت اِسْتَر نیاز به ایمان و شجاعت دارد.‏

اِسْتَر

زنی سنجیده،‏ شجاع و فداکار

اِسْتَر چه ازخودگذشتگی‌ای در راه یَهُوَه و قومش کرد؟‏

مریم

‏‹کنیزِ یَهُوَه›‏

واکنش مریم به پیام جبرائیل چه امری را در مورد ایمان مریم نشان می‌دهد؟‏ مریم چه خصوصیات باارزش دیگری داشت؟‏

مریم

‏«در دل خود به آنها می‌اندیشید»‏

تجارب مریم در بیت‌لِحِم ایمانش را به وعده‌های یَهُوَه قوی‌تر ساخت.‏

یوسف

پدری محافظ،‏ مسئول و پراستقامت

یوسف از چه طرقی از خانوادهٔ خود محافظت کرد؟‏ چرا او مریم و عیسی را به مصر برد؟‏

مارتا

‏«ایمان آورده‌ام»‏

مارتا چگونه ایمان بی‌نظیر خود را حتی در غم و اندوه نشان داد؟‏

پِطرُس

او با شک و ترس مبارزه کرد

شک قدرت دارد و می‌تواند مخرّب باشد.‏ اما پِطرُس بر شک و ترسی که در راه پیروی از عیسی داشت،‏ فائق آمد.‏

پِطرُس

او در هر سختی و آزمایشی وفادار ماند

ایمان و وفاداری پِطرُس چگونه به او کمک کرد که پند و نصیحت عیسی را بپذیرد؟‏

پِطرُس

از استادش درس بخشش و رحمت گرفت

عیسی در مورد رحمت چه درسی به پِطرُس داد؟‏ عیسی چگونه تأکید کرد که پِطرُس را بخشیده است؟‏

بخش آخر

چگونه می‌توانید همچنان ایمانتان را حفظ کنید و امیدتان را زنده نگاه دارید؟‏