به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

ایمان حقیقی—‏راهگشای زندگی پرسعادت

 بخش ۷

وعدهٔ خدا از طریق پیامبران

وعدهٔ خدا از طریق پیامبران

پیامبرانِ باایمان روزگار باستان وعده‌های خداوند را باور داشته و آن‌ها را محور زندگی خود قرار می‌دادند.‏ ببینیم این وعده‌ها شامل چه بود؟‏

بلافاصله پس از سرپیچی آدم و حوّا در  باغ عدن،‏ خدا در اوّلین پیشگویی خود وعده داد که شخصی ظهور خواهد نمود تا با کوبیدن سرِ «مار»‏ * او را برای همیشه نابود سازد.‏ این مار همان «اژدهای بزرگ .‏ .‏ .‏ مار کهن» است «که ابلیس یا شیطان نام دارد.‏»‏ * در ادامه خواهیم دید که چه کسی برای نابودی شیطان ظهور خواهد کرد؟‏

حدود ۲۰۰۰ سال بعد از این پیشگویی،‏ یَهُوَه به پیامبر خود ابراهیم وعده داد که آن شخص از نسل وی خواهد بود.‏ خداوند در این باره به ابراهیم گفت:‏ «از ذریّت [یا نسل] تو،‏ جمیع امّت‌های زمین برکت خواهند یافت،‏ چونکه قول مرا شنیدی.‏»‏ *

خداوند بعدها در سال ۱۴۷۳ قبل از میلاد اطلاعات بیشتری در مورد این «ذُریَّت» به موسی داد.‏ موسی در این خصوص به بنی‌اسرائیل چنین گفت:‏ «یَهُوَه،‏ خدایت،‏ نبّی‌ای را از میان تو،‏ از برادرانت،‏ مثل من برای تو مبعوث خواهد گردانید،‏ او را بشنوید.‏»‏ * پس،‏ این نبی موعود نیز همانند موسی از نسل ابراهیم خواهد بود.‏

همچنین پیشگویی شده بود که این نبی از نوادگان داود خواهد بود و پادشاهی مقتدر و باعظمت خواهد شد.‏ خدا به داود وعده داد:‏ «ذریّت تو را .‏ .‏ .‏ استوار خواهم ساخت،‏ .‏ .‏ .‏ و کرسی سلطنت او را تا به ابد پایدار خواهم ساخت.‏»‏ * به علاوه،‏ خداوند مشخص کرد که این نوادهٔ داود «شاهزادهٔ صلح» خوانده خواهد شد،‏ «قدرت شاهانه‌اش روز افزون،‏ و مملکتش همیشه در صلح خواهد بود.‏ او  مثل خاندانش داود سلطنت می‌کند و قدرتش از حال تا ابد بر نیکی و عدالت متّکی خواهد بود.‏»‏ * آری،‏ این پیشوای عادل،‏ صلح و عدالت را به جهان باز خواهد گرداند.‏ حال ببینیم که او چه زمانی ظهور خواهد کرد.‏

‏«ذریّتِ» موعود .‏ .‏ .‏ از نوادگان ابراهیم،‏ نبی‌ای همچون موسی و از خاندان داود خواهد بود و در سال ۲۹ میلادی ظهور خواهد کرد و سرِ مار یعنی شیطان را خواهد کوبید

زمان ظهور او بعدها توسط فرشتهٔ خدا،‏ جبرائیل به دانیال پیامبر چنین بیان شد:‏ «پس بدان و بفهم که از صدور فرمان به جهت تعمیر نمودن و بنا کردن اورشلیم تا (‏ظهور)‏ مسیح رئیس [یا پیشوا]،‏ هفت هفته و شصت و دو هفته خواهد بود.‏»‏ * در این پیشگویی هر هفته معادل هفت سال است.‏ نتیجتاً این ۶۹ هفته مجموعاً ۴۸۳ سال خواهد بود که از سال ۴۵۵ قبل از میلاد آغاز شده و در سال ۲۹ میلادی خاتمه می‌یابد.‏ *

آیا مسیح موعود،‏ یعنی نبی‌ای که مثل موسی بود و ‹ذریّتی› که چشم‌انتظارش بودند،‏ حقیقتاً در سال ۲۹ میلادی ظهور کرد؟‏ در بخش بعد به این موضوع خواهیم پرداخت.‏

^ بند 4 پیدایش ۳:‏۱۴،‏ ۱۵

^ بند 5 پیدایش ۲۲:‏۱۸

^ بند 6 تثنیه ۱۸:‏۱۵

^ بند 7 ۲سموئیل ۷:‏۱۲،‏ ۱۳

^ بند 7 اِشَعْیا ۹:‏۶،‏ ۷‏،‏ مژ.‏

^ بند 8 دانیال ۹:‏۲۵

^ بند 8 به صفحه‌های ۱۹۸-‏۱۹۹ کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس چاپ شاهدان یَهُوَه،‏ مراجعه نمایید.‏