مشکلات و سختی‌های بی‌شمار دنیای امروز،‏ زندگی را به کام میلیون‌ها انسان تلخ کرده است.‏ جنگ،‏ بلایای طبیعی،‏ بیماری،‏ فقر،‏ فساد و مصیبت‌های دیگر گریبان‌گیر جامعهٔ بشری است.‏ شاید ما نیز طعم تلخ چنین ناگواری‌هایی را چشیده باشیم.‏ در این عرصهٔ ناملایمات،‏ کیست که به یاری ما بیاید؟‏ کیست که مرهم درد ما باشد؟‏

لطف و محبت خدا به ما از مهر مادری،‏ بی‌نهایت عمیق‌تر است

بی‌تردید خدای مهربان و قادر مطلق به کمک ما می‌آید،‏ زیرا او در کلام مقدّس خویش می‌گوید:‏ «آیا یک مادر جگر گوشهٔ خود را فراموش می‌کند؟‏ یا بر پسر خود رحم نمی‌کند؟‏ حتی اگر مادری طفلش را فراموش کند،‏ من شما را فراموش نخواهم کرد!‏»‏ *

آیا برخورداری از چنین محبت لطیف و دلنشینی،‏ موجب آسودگی خاطر نیست؟‏ آری،‏ محبت خداوند به ما حتی از مهرِ مادری،‏ که یکی از قوی‌ترین عواطف انسانی است،‏ بی‌نهایت عمیق‌تر است.‏ خدا هیچ وقت ما را در سختی‌ها تنها نمی‌گذارد بلکه با مهربانی و دلسوزی،‏ راه رسیدن به زندگی‌ای پرسعادت یعنی ایمان حقیقی را در پیش روی ما قرار داده است.‏

شادکامی در زندگی،‏ ره‌آورد ایمان حقیقی می‌باشد؛‏ چرا که با کمک ایمان حقیقی می‌توانیم از بروز پاره‌ای از مشکلات جلوگیری نماییم و مشکلات اجتناب‌ناپذیر زندگی را با موفقیت پشت سر بگذاریم.‏ ایمان حقیقی موجب نزدیک‌تر شدن ما به خدا گردیده و ذهن و دلمان را آرامش می‌بخشد.‏ علاوه بر این،‏ تنها راه رسیدن به زندگی ابدی در بهشت،‏ ایمان حقیقی است.‏

ایمان حقیقی چیست؟‏ چگونه می‌توانید به آن دست یابید؟‏

^ بند 4 در کتاب مقدّس به اِشَعْیا باب ۴۹ آیهٔ ۱۵ (‏تفس‏)‏ مراجعه کنید.‏