به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

ایمان حقیقی—‏راهگشای زندگی پرسعادت

 بخش ۸

ظهور مسیح موعود

ظهور مسیح موعود

حدود ۵۰۰ سال بعد از پیشگویی دانیال نبی،‏ فرشتهٔ خدا،‏ جبرائیل به مریم،‏ دختر باکره‌ای از نسل داود پیامبر،‏ ظاهر شد و گفت:‏ «سلام بر تو،‏ ای که بسیار مورد لطفی.‏ خداوند با توست.‏»‏ * مریم مضطرب و پریشان شد.‏ سلام جبرائیل به چه معنی بود؟‏

جبرائیل به مریم اعلام کرد که عیسی مسیح را به دنیا خواهد آورد

جبرائیل در ادامه اعلام کرد:‏ «ای مریم،‏ مترس!‏ لطف بسیارِ خدا شامل حال تو شده است.‏ اینک آبستن شده،‏ پسری خواهی زایید که باید نامش را عیسی بگذاری.‏» یَهُوَه خدا «تخت پادشاهی جَدّش داوود * را به او عطا خواهد فرمود .‏ .‏ .‏ و پادشاهی او را هرگز زوالی نخواهد بود.‏»‏ * به راستی که چه پیام حیرت‌آور و شگفت‌انگیزی!‏ مریم،‏ مسیح موعود را یعنی همان «ذریّتی» که چشم‌انتظارش بودند،‏ به دنیا خواهد آورد!‏

سال بعد،‏ عیسی در بیت‌لحم متولّد شد.‏ در شب تولّد او،‏ فرشته‌ای به چوپانان آن محل ظاهر گشت و گفت:‏ ‹من برای شما مژده‌ای دارم:‏ شادیِ بزرگی .‏ .‏ .‏ امروز در شهر داوود نجات‌دهنده‌ای برای شما به دنیا آمده است که مسیحِ›‏ * موعود خواهد بود.‏ بعدها خانوادهٔ عیسی به ناصره نقل مکان کردند و او در آنجا بزرگ شد.‏

عیسی در سال ۲۹ میلادی به عنوان مسیح و پیامبر خدا شروع به خدمت کرد.‏ او در این هنگام «حدود سی سال»‏ * داشت.‏ بسیاری از مردم تشخیص دادند که او فرستادهٔ خداست و می‌گفتند:‏ «پیامبری بزرگ در میان ما ظهور کرده است.‏»‏ * حال ببینیم که تعلیمات عیسی مسیح چه بود.‏

عیسی مسیح به مردم تعلیم می‌داد که خدا را محبت کنند و تنها او را بپرستند:‏ او چنین بیان کرد:‏ «خدای ما،‏ خداوندِ یکتاست.‏ .‏ .‏ .‏ خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر و با تمامی قوّت خود محبت نما.‏»‏ * وی همچنین اعلام داشت:‏ «خدای خود را بپرست و تنها او را خدمت کن.‏»‏ *

عیسی مسیح به مردم توصیه می‌کرد که یکدیگر را محبت کنند:‏ او فرمود:‏ «همسایه‌ات را همچون خویشتن محبت کن.‏»‏ * و نیز این که:‏ «با مردم همان‌گونه رفتار کنید که می‌خواهید با شما رفتار کنند.‏ این است خلاصهٔ تورات و نوشته‌های انبیا.‏»‏ *

عیسی مسیح با غیرت تمام با دیگران در خصوص پادشاهی خدا صحبت می‌کرد:‏ او اظهار  داشت:‏ «من باید پادشاهی خدا را در شهرهای دیگر نیز بشارت دهم،‏ چرا که به همین منظور فرستاده شده‌ام.‏»‏ * چرا پادشاهی خدا تا این حد اهمیت دارد؟‏

کتاب مقدّس نشان می‌دهد که پادشاهی خدا،‏ حکومتی است که از آسمان بر زمین حکمرانی خواهد کرد.‏ عیسی مسیح از جانب خدا به مقام پادشاهیِ این حکومت آسمانی برگزیده شده است.‏ دانیال نبی نیز پیشگویی نمود که خدا «سلطنت و جلال و ملکوت»‏ * را در آسمان به مسیح واگذار خواهد نمود.‏ این سلطنت و پادشاهی،‏ بهشت را بر روی زمین برقرار نموده و به خادمان خدا زندگی ابدی خواهد بخشید.‏ آیا برقراری بهشت و دستیابی به زندگی ابدی،‏ امیدی عالی و شگرف نیست؟‏