به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 بخش ۵

شناخت صفات بی‌نظیر خداوند متعال

شناخت صفات بی‌نظیر خداوند متعال

کتاب مقدّس با اشاره به بسیاری از خصوصیات حیرت‌انگیز خدای یکتا،‏ شناخت بهتر او را برای ما ممکن می‌سازد.‏ برای مثال،‏ این کتاب چهار صفت اصلی خداوند یعنی قدرت،‏ عدالت،‏ حکمت و محبت او را برای ما آشکار می‌سازد.‏ در ادامه به بررسی تک‌تک این صفات می‌پردازیم.‏

قدرت بی‌حد و مرز خدا

قدرت خداوند عظیم و بی‌کران است

خداوند در کتاب تورات خطاب به ابراهیمِ پیامبر گفت:‏ «من هستم خدای قادر مطلق.‏»‏ * قدرت یَهُوَه بی‌نظیر،‏ بی‌کران و بی‌پایان است.‏ او به وسیلهٔ این قدرت،‏ تمامی عالم هستی را آفرید.‏

خدای توانا هرگز از قدرت خود سوءاستفاده نکرده است و همیشه آن را به نحوی کنترل‌شده و هدف‌دار به کار می‌گیرد.‏ او همواره قدرتش را در هماهنگی کامل با عدالت،‏ حکمت و محبت خود اِعمال می‌نماید.‏

یَهُوَه قدرت خود را با گشاده‌دستی به سود خادمان وفادارش به کار می‌گیرد.‏ در کتاب مقدّس می‌خوانیم:‏ ‹چشمان یَهُوَه در تمام جهان تردّد می‌کند تا قوّت خویش را بر آنانی که دل ایشان با او کامل است نمایان سازد.‏›‏ * قدرت بی‌کران و عظمت خالق هستی هرگز از دلسوزی و مهربانی او نمی‌کاهد.‏ به راستی که تنها،‏ خداوند قادر مطلق شایستهٔ عبادت است.‏

عدل و انصاف خدا

‏‹یَهُوَه انصاف را دوست می‌دارد.‏›‏ * او همواره هر کاری را مطابق معیارهای کامل خود به نحوی عادلانه و صحیح به انجام می‌رساند.‏

خدای عادل تبعیض قائل نمی‌شود

خدای تعالی از بی‌عدالتی متنفر است.‏ «تبعیض را نمی‌پسندد و رشوه نمی‌گیرد.‏»‏ * او در مقابل ستمگران می‌ایستد و به یاری بی‌پناهانی همچون ‹بیوه‌زنان یا یتیمان› می‌شتابد.‏ * در نظر خداوند همهٔ انسان‌ها با هم برابرند.‏ «خدا تبعیضی میان مردمان قائل نیست؛‏ بلکه از هر قوم،‏ هر که از او بترسد و پارسایی را به‌عمل آورد،‏ مقبول او می‌گردد.‏»‏ *

عدالت یَهُوَه در بخشش و مجازات کاملاً متعادل است،‏ یعنی اگر خطاکاری توبه ننماید او را مجازات می‌کند ولی درِ رحمتش را به روی توبه‌کاران می‌گشاید.‏ ‹یَهُوَه رحمان و کریم است؛‏ دیرغضب و بسیار رحیم.‏ تا به ابد محاکمه نخواهد نمود و خشم را همیشه نگاه نخواهد داشت.‏ با ما موافق گناهان ما عمل ننموده،‏ و به ما به حسب خطایای ما جزا نداده است.‏›‏ * همچنین خدای امین اَعمالی را که خادمان وفادارش از روی ایمان انجام می‌دهند،‏ به خاطر سپرده،‏ پاداش می‌دهد.‏ آیا خدایی چنین عادل و رحیم شایستهٔ اعتماد شما نیست؟‏

 حکمت خدا

آیات کتاب مقدّس حاوی حکمت خداوند است

یَهُوَه سرچشمهٔ تمامی حکمت است.‏ به راستی «که چه ژرف است دولت و حکمت و علم خدا.‏»‏ * آری،‏ حکمت او بی‌نظیر و بی‌انتهاست.‏

حکمت خدای حکیم به وضوح در آفریده‌های او قابل رؤیت است.‏ در کتاب زبور می‌خوانیم:‏ «خداوندا،‏ کارهای تو چه بسیار است،‏ همهٔ آنها را با حکمت انجام داده‌ای.‏»‏ *

حکمت خداوند در کتاب مقدّس نیز نمایان است.‏ در این کتاب می‌خوانیم:‏ «کلام خداوند قابل اعتماد است و به ساده‌دلان حکمت می‌بخشد.‏»‏ * تصوّرش را بکنید،‏ شما می‌توانید از حکمت بی‌حد پروردگار عالم بهره‌مند شوید!‏ آیا از این فرصت بی‌نظیر،‏ کمال استفاده را نخواهید برد؟‏

محبت خدا

محبت،‏ خصوصیت اصلی یَهُوَه می‌باشد.‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «خدا محبت است.‏»‏ * تمامی اعمال یَهُوَه از روی محبت،‏ و همراه با محبت است.‏

خداوند محبت خود را از راه‌های بی‌شماری نمایان  ساخته است.‏ او نعمت‌های فراوانی به ما می‌دهد و ‹با فرستادن باران از آسمان و بخشیدن فصلهای پُر بار،‏ بر ما احسان نموده،‏ خوراک فراوان به ما ارزانی می‌دارد و دلهایمان را از خرّمی لبریز می‌کند.‏›‏ * به راستی که «تمام بخشش‌های نیکو و هدایای کامل از آسمان و از جانب خدایی می‌آید که آفرینندهٔ نور است.‏»‏ * خداوند کریم با هدیه کردن کلام پرارزش خویش،‏ حقیقت را در بارهٔ شخصیت زیبای خود آشکار ساخته و قوانین و اصول پرمهرش را به انسان‌ها تعلیم می‌دهد.‏ عیسی مسیح نیز خطاب به خداوند چنین گفت:‏ «کلام تو حقیقت است.‏»‏ *

آفریده‌های خدا جلوه‌گر حکمت اوست

خداوندِ مهربان در سختی‌ها نیز به یاری ما می‌شتابد.‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «نگرانی خود را به خداوند بسپار،‏ که او تکیه‌گاه تو خواهد بود؛‏ او هرگز نخواهد گذاشت پارسایان جنبش خورند» یا بلغزند.‏ * خداوند،‏ گناهان انسان را عفو نموده و ‹برای آنانی که او را می‌خوانند نیکو و بخشنده و بسیار رحیم است.‏›‏ * او حتی زندگی ابدی را به ما عطا نموده و در کلامش به ما اطمینان می‌دهد که ‹هر اشکی را از چشمان ما پاک خواهد کرد.‏ و دیگر مرگ نخواهد بود؛‏ و ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت.‏›‏ * به راستی که چنین محبت عمیق و بی‌پایانی شایستهٔ قدردانی خالصانهٔ ما است.‏

به خدای بی‌همتا نزدیک شوید

دعا و تفکّر در صفات خدای متعال راه نزدیک شدن به اوست

خداوند می‌خواهد که همهٔ انسان‌ها او را به خوبی بشناسند.‏ در کلام مقدّس او آمده است:‏ «به خدا نزدیک شوید،‏ که او نیز به شما نزدیک خواهد شد.‏»‏ * خداوند پیامبر وفادارش،‏ ابراهیم را «دوست»‏ * خود خواند.‏ یَهُوَه می‌خواهد که شما نیز به او نزدیک شوید و دوست او باشید.‏

به گفتهٔ کلام خدا:‏ «خوشا به حال کسی که .‏ .‏ .‏ مشتاقانه از دستورات خداوند پیروی می‌کند و شب و روز در آنها تفکر می‌نماید.‏»‏ * بنابراین شناخت هر چه بیشتر خدا،‏ انسان را به او نزدیک‌تر نموده و به زندگی فرد شادی و سعادت می‌بخشد.‏ پس به مطالعهٔ کتاب مقدّس ادامه دهید و در مورد صفات و اعمال خدا تفکّر و تأمّل نمایید.‏ با عمل کردن به آنچه می‌آموزید،‏ محبت خود را به خدا نشان دهید،‏ زیرا «محبت به خدا همین است که از احکام او اطاعت کنیم و احکام او باری گران نیست.‏»‏ * پس هماهنگ با کتاب زبور چنین دعا کنید:‏ «ای خداوند،‏ راه خود را به من نشان ده و احکام خود را به من بیاموز.‏ راستی خود را به من تعلیم ده و مرا هدایت فرما.‏»‏ * به راستی که خدای متعال «از هیچ یک از ما دور نیست.‏»‏ *

^ بند 5 پیدایش ۱۷:‏۱

^ بند 7 ۲تواریخ ۱۶:‏۹

^ بند 9 مزمور ۳۷:‏۲۸

^ بند 10 تثنیه ۱۰:‏۱۷‏،‏ مژ.‏

^ بند 10 خروج ۲۲:‏۲۲

^ بند 11 مزمور ۱۰۳:‏۸-‏۱۰

^ بند 14 مزمور ۱۰۴:‏۲۴‏،‏ مژ.‏

^ بند 15 مزمور ۱۹:‏۷‏،‏ تفس.‏

^ بند 19 مزمور ۵۵:‏۲۲‏،‏ ه‍ن.‏

^ بند 19 مزمور ۸۶:‏۵‏،‏ تفس.‏

^ بند 21 اِشَعْیا ۴۱:‏۸

^ بند 22 مزمور ۱:‏۱،‏ ۲‏،‏ تفس.‏

^ بند 22 مزمور ۲۵:‏۴،‏ ۵‏،‏ تفس.‏