به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

ایمان حقیقی—‏راهگشای زندگی پرسعادت

 بخش ۲

ایمان حقیقی چیست؟‏

ایمان حقیقی چیست؟‏

ایمان نیز مانند اسکناس اگر حقیقی نباشد ارزشی ندارد

ایمان حقیقی،‏ از اعتقاد به وجود خدا به مراتب فراتر است.‏ میلیون‌ها نفر به خدای آفریننده ایمان دارند،‏ اما عمداً دست به کارهای بی‌رحمانه و ناپسند می‌زنند.‏ ایمان این افراد مانند اسکناس جعلی،‏ فقط به ظاهر باارزش است،‏ اما در واقع تقلّبی و بی‌ارزش است.‏ با توجه به این موضوع،‏ نشانه‌های ایمان حقیقی چیست؟‏

ایمان حقیقی بر پایهٔ شناخت و درک عمیق کلام خدا استوار است.‏ کلام وحی‌شدهٔ خدا،‏ حقایق را در خصوص او آشکار نموده و ما را با او آشنا می‌سازد.‏ کلام خدا بیانگر قوانین،‏ مقاصد و تعالیم اوست و شامل اصول زیر است:‏

  • خدا یکی است و همتایی ندارد.‏

  • عیسی خدای قادر مطلق نیست بلکه پیامبر برگزیدهٔ خداست.‏

  • خدای واحد هر نوع بت‌پرستی را محکوم می‌کند.‏

  • بشریت با روز داوری که در راه است،‏ مواجه  خواهد شد.‏

  • تعداد بی‌شماری از مردگان در بهشت زنده خواهند  گردید.‏

ایمان حقیقی با اعمال نیکو همراه است.‏ نیکوکاری ضمن احترام به خدای تعالی،‏ به نفع خودِ ما و دیگران خواهد بود.‏ اعمال نیکو عبارتند از:‏

  • عبادت خداوند صاحبِ جلال.‏

  • پرورش خصوصیات نیکوی الٰهی،‏ خصوصاً محبت.‏

  • دور کردن اندیشه‌ها و آرزوهای بد و ناشایست.‏

  • حفظ ایمان به خداوند با وجود سختی‌ها.‏

  • شناساندن خدای رحیم و بخشنده به جویندگان او.‏

نیکوکاری،‏ نتیجهٔ ایمان حقیقی است

 چگونه می‌توان به ایمان حقیقی دست یافت؟‏

ایمان مثل عضله با به‌کارگیری قوی  می‌شود

از خداوند توانا استمداد کنیم.‏ موسی،‏ پیامبر خدا چنین دعا کرد:‏ «طریق خود را به من بیاموز تا تو را بشناسم،‏ و در حضور تو فیض یابم.‏»‏ * خدا دعایش را اجابت کرد و او نمونهٔ برجستهٔ ایمان شد.‏ بدون شک خواست خداوند آن است که ما هم به ایمان حقیقی دست یابیم و دعای ما را نیز در این خصوص بی‌جواب نخواهد گذاشت.‏

مطالعهٔ کلام خدا را در برنامهٔ زندگی خود بگنجانیم.‏ بخشی از کلام وحی‌شدهٔ خدا،‏ در کتاب مقدّس شامل تورات،‏ زبور و انجیل می‌باشد.‏ کتاب مقدّس بیشترین سطح ترجمه و توزیع در جهان را داراست.‏ آیا شما این کتاب را در اختیار دارید؟‏

پندهای مفید کتاب مقدّس را در زندگی روزانهٔ خود به کار گیریم.‏ ایمانِ انسان همچون عضلات یک ورزشکار با تمرین مداوم و به‌کارگیری روزانه،‏ پرتوان و قوی می‌گردد.‏ ما نیز وقتی به ایمان خود عمل کنیم موجب تقویت آن شده و خواهیم دید که پند و نصیحت خدا برایمان کارآیی خواهد داشت.‏ در حقیقت پندهای مفید کلام خدا باعث دگرگونی و بهبود زندگی افراد بی‌شماری گردیده است که در بخش بعد به چند نمونه اشاره خواهد شد.‏

^ بند 17 خروج ۳۳:‏۱۳