به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 بخش ۱۳

ایمانِ حقیقی،‏ راهگشای سعادت جاودان

ایمانِ حقیقی،‏ راهگشای سعادت جاودان

کتاب مقدّس چنین وعده می‌دهد:‏ «کسی نجات پیدا می‌کند که به خدا ایمان داشته باشد.‏»‏ * این وعدهٔ شگفت‌انگیز شامل حال شما نیز می‌شود!‏ به چه شکل؟‏

عیسی مسیح پس از انجام وظیفهٔ خود بر روی زمین،‏ نزد خدا به آسمان عروج کرد.‏ شاگردان عیسی دیدند که او «به بالا برده شد و ابری او را از مقابل چشمان ایشان برگرفت.‏»‏ * خدا او را به مقام پادشاهی مقتدر در آسمان منصوب کرد.‏ در آیندهٔ نزدیک،‏ زمانی که عیسی مسیح «با شکوه و جلال خود به همراه همهٔ فرشتگان بیاید،‏ بر تخت پرشکوه خود خواهد نشست و همهٔ قومها در برابر او حاضر خواهند شد و او همچون شبانی که گوسفندها را از بزها جدا می‌کند،‏ مردمان را به دو گروه تقسیم خواهد کرد.‏»‏ * این واقعه چه وقت روی خواهد داد؟‏

کتاب مقدّس دورهٔ مصیبت‌باری را در سرتاسر جهان پیشگویی می‌کند که نشانهٔ نزدیک شدن زمان داوری ملت‌ها توسط مسیح است.‏ عیسی جزئیات مربوط به این نشانه را چنین بیان فرمود:‏ «قومها و ممالک علیه یکدیگر به جنگ برخواهند خاست.‏ زلزله‌های عظیم،‏ قحطی‌ها و بیماری‌های مسری در بسیاری از نقاط روی خواهد داد و .‏ .‏ .‏ نیز چیزهای عجیب و هولناک دیده خواهد شد.‏»‏ *

مشکلات دوران حاضر نشان می‌دهد که مسیح به زودی ملت‌ها را داوری خواهد کرد

امروزه،‏ به روشنی تحقق پیشگویی‌های عیسی را می‌بینیم.‏ او به زودی بدکاران را از میان خواهد برد و در پایان شیطان نیز برای همیشه نابود خواهد شد!‏ سراسر کرهٔ زمین به بهشت تبدیل می‌شود و تمامی انسان‌ها با یکدیگر و حتی با حیوانات در آسایش و امنیت به سر خواهند برد.‏ در کتاب مقدّس می‌خوانیم:‏ «گرگ و برّه با هم در صلح و آرامش زندگی می‌کنند،‏ پلنگها در کنار بُزغاله‌ها می‌خوابند.‏ گوساله‌ها و شیر بچگان با هم غذا می‌خورند،‏ و بچّه‌های خُردسال از آنها نگهداری می‌کنند.‏ دیگر چیز مضری نخواهد بود.‏»‏ * همچنین در آیهٔ دیگری آمده است که هیچ کس نخواهد گفت «که بیمار هستم.‏ .‏ .‏ .‏ آنگاه چشمان کوران باز خواهد شد و گوش‌های کران مفتوح خواهد گردید.‏»‏ * حتی مردگان نیز به زندگی باز خواهند گشت.‏ «یَهُوَه اشک‌ها را از هر چهره پاک خواهد نمود»‏ * و «دیگر مرگ نخواهد بود؛‏ و ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت.‏»‏ * به این ترتیب،‏ مقصود اولیهٔ پروردگار عالم از آفرینشِ زمین به انجام خواهد رسید.‏ به راستی که چه دورنمای حیرت‌انگیزی!‏

پیوسته ایمانتان را تقویت کنید

خدای بخشنده و مهربان،‏ به چه نوع افرادی زندگی در بهشت را عطا خواهد فرمود؟‏ به کسانی که ایمان دارند؛‏ ایمان حقیقی!‏

به خاطر داشته باشید که ایمان حقیقی بر پایهٔ شناخت و دانشِ دقیق کلام خداست.‏ پس همواره به شناخت خدای یکتا،‏ و پیامبر او عیسی مسیح ادامه دهید.‏

ایمانداران حقیقی از زندگی در بهشت تا ابد لذّت خواهند برد!‏

ایمان حقیقی با اعمال عادلانه و پاک ثابت می‌شود،‏ زیرا همان طور که کلام خدا می‌گوید:‏ ‹ایمان بدون عمل مرده است.‏›‏ * شما با انجام اعمال نیکو،‏ خصوصیات حیرت‌انگیز الٰهی،‏ مثل قدرت،‏ عدالت،‏ حکمت و  محبت را از خود نشان خواهید داد.‏ پس به تلاش خود برای پرورش این خصوصیات ادامه دهید.‏

پرورش ایمانِ حقیقی برکات فراوانی را به ارمغان خواهد آورد.‏ در واقع ایمان حقیقی راهگشای زندگی‌ای شاد و پرسعادت است.‏ شادی و سعادتی که اکنون و تا ابد می‌توانید از آن برخوردار شوید!‏

^ بند 6 اِشَعْیا ۱۱:‏۶،‏ ۹‏،‏ مژ.‏

^ بند 6 اِشَعْیا ۳۳:‏۲۴؛‏ ۳۵:‏۵

^ بند 6 اِشَعْیا ۲۵:‏۸