به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

کلام خدا ‹زنده و مقتدر است› (مَرقُس ۴:‏۳۵-‏۵:‏۴۳)‏

طرق دانلود