به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه بسرائیم—‏سرودهای جدید

 سرود ۱۵۳

چه احساسی داری؟‏

چه احساسی داری؟‏

دانلود

‏(‏عبرانیان ۱۳:‏۱۵‏)‏

 1. چه احساسی داری

  بشارت را می‌دهیم

  صالحان را می‌یابی

  با اشتیاق همی

  می‌شناسد خدا

  دلِ دوستدارانش را

  دهد به تلاشمان

  برکتْ فراوان

   

  با دل و جان خوانیم تو را

  با شادی‌های بی‌کران

  هر روز و شب گوییم سپاس

  خدای مهربان

 2. چه احساسی داری

  به دل‌ها راه می‌یابی

  راهِ حیات را روند

  بمانند تا ابد

  گر نشنَوند آنان

  کنند دوری از ایمان

  بشارت را می‌گویی

  با شادی همچنان

   

  با دل و جان خوانیم تو را

  با شادی‌های بی‌کران

  هر روز و شب گوییم سپاس

  خدای مهربان

 3.   چه احساسی داری

  از حمایتِ خدا

  بشارت را در جهان

  سپرده او به ما

  با شجاعت رویم

  حقیقت را می‌گوییم

  پایان نزدیک می‌شود

  یابیم صالحان را

   

  با دل و جان خوانیم تو را

  با شادی‌های بی‌کران

  هر روز و شب گوییم سپاس

  خدای مهربان

‏(‏به آیه‌های اعما ۱۳:‏۴۸؛‏ ۱تسا ۲:‏۴ و ۱تیمو ۱:‏۱۱ نیز رجوع کنید.‏)‏