به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه بسرائیم—‏سرودهای جدید

 سرود ۱۵۱

ظهور فرزندان خدا

ظهور فرزندان خدا

دانلود

‏(‏رومیان ۸:‏۱۹‏)‏

 1. نمایان می‌سازد خدا

  مسح‌شدگانش را

  آنان باشند پادشاهان

  در کنار عیسی

   

  همراه سَرور می‌آیند

  فرزندان خدا

  در پیروزی و شادی‌اش

  سهمی دارند آن‌ها

 2. فراخوانَد از آسِمان

  به‌زودی شاهمان

  در واپسین فراخوانی

  جمع شوند فرزندان

   

  همراه سَرور می‌آیند

  فرزندان خدا

  در پیروزی و شادی‌اش

  سهمی دارند آن‌ها

   

  آن زمان با عیسی روند به آخرین نبرد

  می‌مانند با سَرورمان با شادی تا ابد

   

  همراه سَرور می‌آیند

  فرزندان خدا

  در پیروزی و شادی‌اش

  سهمی دارند آن‌ها

‏(‏به آیه‌های دان ۲:‏۳۴،‏ ۳۵؛‏ ۱قر ۱۵:‏۵۱،‏ ۵۲؛‏ ۱تسا ۴:‏۱۵-‏۱۷ نیز رجوع کنید.‏)‏