به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه بسرائیم—‏سرودهای جدید

 سرود ۱۳۷

ما را شهامت ده

ما را شهامت ده

دانلود

‏(‏اعمال ۴:‏۲۹‏)‏

 1. بشارت دهیم در دنیا

  نامِ پاکِ خدا را

  بعضی مخالفند با ما

  تهدید می‌کنند آن‌ها

  هرگز ترسی نداریم

  چون تو باشی یاورِ ما

  بده روحت را تو ای جانا

  یَهُوَه بشنو این دعا

   

  دلیری وُ شجاعت را

  بده هر لحظه به ما

  حمایت کن در این دوران

  دهیم پیغام تو را

  همی آید روزِ خدا

  چه پرقدرت وُ بی‌همتا

  بده بر ما خدا هر جا

  شهامت را

 2. اگر ترسی باشد در ما

  خدا می‌بیند آن را

  حفاظت می‌کند هر آن

  شجاعت دهد به ما

  داند آزارِ آن‌ها

  دشمنی‌های ایشان را

  هدایت‌ها کن تو ای جانا

  باغیرت گوییم نامت را

   

  دلیری وُ شجاعت را

  بده هر لحظه به ما

  حمایت کن در این دوران

  دهیم پیغام تو را

  همی آید روزِ خدا

  چه پرقدرت وُ بی‌همتا

  بده بر ما خدا هر جا

  شهامت را

‏(‏به آیه‌های ۱تِسالونیکیان ۲:‏۲؛‏ عبرانیان ۱۰:‏۳۵ نیز رجوع کنید.‏)‏