به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه بسرائیم—‏سرودهای جدید

 سرود ۱۴۵

آماده کردن خود برای اعلام بشارت

آماده کردن خود برای اعلام بشارت

دانلود

‏(‏اِرْمیا ۱:‏۱۷‏)‏

 1. صبحگاهان باید رویم

  بهرِ موعظه حالا

  باران می‌بارد،‏ آسِمان شد ابری

  راحت‌تر می‌بود که در خانه بمانیم

   

  آماده می‌کنیم ما خود را

  همواره با دعا

  با ایمان وَ غیرت می‌گوییم

  بشارت را

  فرشتگان همراهند با ما

  به فرمانِ عیسی

  با یاریِ همهْ عزیزان

  کامیابیم ما

 2. می‌یابیم شادیْ بسیار

  گر بمانیم ما هوشیار

  یَهُوَه بیند مهر ما را هر آن

  به یاد دارد آن عشقِ ما را تا ابد

   

  آماده می‌کنیم ما خود را

  همواره با دعا

  با ایمان وَ غیرت می‌گوییم

  بشارت را

  فرشتگان همراهند با ما

  به فرمانِ عیسی

  با یاریِ همهْ عزیزان

  کامیابیم ما

‏(‏به آیه‌های جا ۱۱:‏۴؛‏ مت ۱۰:‏۵،‏ ۷؛‏ لو ۱۰:‏۱؛‏ تیت ۲:‏۱۴ نیز رجوع کنید.‏)‏