به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه بسرائیم—‏سرودهای جدید

 سرود ۱۴۰

زندگی پیشگامان

زندگی پیشگامان

دانلود

‏(‏جامعه ۱۱:‏۶‏)‏

 1. می‌تابد روشنی،‏ با طلوعِ خورشید

  گر هنوز خسته‌ایم با دعا موعظه می‌رویم

  با خوشی مژده را به مردم می‌گوییم

  نشنوند بعضی‌ها ولی ما پایدار می‌مانیم

   

  وقف تو باشیم ما،‏ یَهُوَه عشق ما

  هر جا گوییم،‏ اعمالِ تو را

  در آفتاب یا باران،‏ موعظه می‌رویم

  گوییم هر روز با خدمتْ تو را دوست داریم

 2. می‌آید تاریکی،‏ با غروبِ خورشید

  با همه خستگی شادِمان سپاست می‌گوییم

  می‌کوشیم بهرِ تو با عشق وُ شادی‌ها

  یَهُوَه می‌گوییم شکرت را برای نعمت‌ها

   

  وقف تو باشیم ما،‏ یَهُوَه عشق ما

  هر جا گوییم،‏ اعمالِ تو را

  در آفتاب یا باران،‏ موعظه می‌رویم

  گوییم هر روز با خدمتْ تو را دوست داریم

‏(‏به آیه‌های یوش ۲۴:‏۱۵؛‏ مز ۹۲:‏۲؛‏ روم ۱۴:‏۸ نیز رجوع کنید.‏)‏