به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۹۹

میلیون‌ها برادر

انتخاب فایل صوتی
میلیون‌ها برادر
تغییر نما
متن

‏(‏مکاشفه ۷:‏۹،‏ ۱۰‏)‏

 1. ۱.‏ جمعِ هزاران برادر

  باشند همه یاور

  مهر و محبت دارند

  همراه و هم‌سنگر

  ما شاهدان می‌گوییم

  هر ملت و قوم را

  با هم بخوانیم در این دنیا

  نامِ یَهُوَه را

 2. ۲.‏ جمعِ هزاران برادر

  مژده همی گویند

  خسته‌دلان را یابند

  نورِ خدا تابند

  گر محنتی می‌بینی

  عیسی تو را یابد

  بردارد او درد و غم‌ها را

  آرامش را آرَد

 3. ۳.‏ جمعِ هزاران برادر

  در امنیت باشند

  در سایهٔ یَهُوَه

  دلشاد و خندانند

  گوییم پیامِ یاه را

  هر روز و شب آن را

  همراه و همیارمان باشد

  خدمت کنیم او را

‏(‏اشع ۵۲:‏۷؛‏ مت ۱۱:‏۲۹؛‏ مکا ۷:‏۱۵‏)‏