به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۹۶

کتاب خدا—‏گنجینه‌ای پربار

انتخاب فایل صوتی
کتاب خدا—‏گنجینه‌ای پربار
تغییر نما
متن

‏(‏امثال ۲:‏۱،‏ ۴‏)‏

 1. ۱.‏ این کتابیست ارزنده‌تر از هر گنج،‏ یابی آرامی و صلح و صفا

  در درونش حکمت و توانایی،‏ «مرده» زنده شود،‏ هر «کور» بینا

  این کتاب از جانبِ خدا باشد،‏ کلامش وحی شد به پیامبران

  عاشقانِ یَهُوَه خدا بودند،‏ روحْ آتشی زد بر دلِ ایشان

 2. ۲.‏ توضیحِ خلقت را انبیا دادند،‏ ظهورِ عالَم را که یاه سرشت

  بی‌گناهیِ آدم در آغاز را،‏ تعریفِ از دست دادنِ بهشت

  از شیطان گوید که فرشته‌ای بود،‏ ناگهان ضدِ خدا قیام کرد

  این سرکشی،‏ انسان را تباهی داد،‏ بزودی یاه غالب خواهد آید

 3. ۳.‏ شور و شادیِ بی‌نهایت داریم،‏ برقرار است حکومتِ مسیح

  پادشاهیِ خدا کنیم اعلان،‏ باشد نعمت‌های آن فراوان

  در این کتاب مژده‌ها توانی یافت،‏ سفرهٔ روحانیِ مقدّس

  این کتاب آرامی بخشد به انسان،‏ سویش آید دارد گنجی هر کس