به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 سرود ۹۴

شکرگزار کلام خدا

انتخاب فایل صوتی
شکرگزار کلام خدا
تغییر نما
متن

‏(‏فیلیپیان ۲:‏۱۶‏)‏

 1. ۱.‏ یَهُوَه،‏ پدر جان،‏ از دل گوییم ما

  شکرت را که دادی کلامت به ما

  الهام است همه برگش،‏ کلامِ تو خدا

  نورش حکمت بخشد دل و جانِ ما

 2. ۲.‏ نیروی کلامت رسد به دل‌ها

  جدا می‌سازد روح و نفسِ ما را

  فرمانت پاک و عادل،‏ راه‌های تو کامل

  می‌باشد کلامت هر جا راهنما

 3. ۳.‏ هر برگِ آن دارد پندی دلنشین

  همچون ما بودند انبیای دیرین

  ما ایمان بیاموزیم از آنچه شنویم

  شکرت را می‌گوییم،‏ تویی بهترین

‏(‏مز ۱۹:‏۹؛‏ ۱۱۹:‏۱۶،‏ ۱۶۲؛‏ ۲تیمو ۳:‏۱۶؛‏ یعقو ۵:‏۱۷؛‏ ۲پطر ۱:‏۲۱‏)‏