به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۸

یَهُوَه پناه ما

انتخاب فایل صوتی
یَهُوَه پناه ما
تغییر نما
متن

‏(‏مزمور ۹۱‏)‏

 1. ۱.‏ یَهُوَه حامیِ ما

  هر جا پناهِ ما

  سایه‌اش بر سرِ ما

  مهرش به قلبِ ما

  اطمینانْ ما به او داریم

  بر قدرتش تکیه کنیم

  یَهُوَه قلعهٔ ما

  او نجات و شادیِ ما

 2. ۲.‏ هزاران گر بیفتند

  نباشند در ایمان

  اما تو در وفایت

  ثابت همی بمان

  ترسی در دل نمی‌باشد

  بدی سویت نمی‌آید

  خواهی دید،‏ امنیت را

  زیرِ بالِ یاه در امان

 3. ۳.‏ یَهُوَه حافظِ ما

  بخشد شجاعت را

  از دام‌ها می‌رهاند

  قوّت دهد به ما

  نترسیم ما ز دشمنان

  نه از تیر و صفِ آنان

  یَهُوَه پناهِ ما

  نگهبان و یاورِ ما

‏(‏مز ۹۷:‏۱۰؛‏ ۱۲۱:‏۳،‏ ۵؛‏ اشع ۵۲:‏۱۲‏)‏