به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۸۹

بشنو،‏ اطاعت کن و پاداش یاب

انتخاب فایل صوتی
بشنو،‏ اطاعت کن و پاداش یاب
تغییر نما
متن

‏(‏لوقا ۱۱:‏۲۸‏)‏

 1. ۱.‏ وقتی که حرفِ عیسی را شنویم

  آیا به پندش عمل می‌کنیم؟‏

  او روشن سازد ما را در حقیقت

  پاداش یابیم،‏ شادی را در خدمت

   

  گر بشنوی سخن را

  پاداش یابی از خدا

  آرامش و شادیِ بی‌همتا

  گر بشنوی سخن را

 2. ۲.‏ خانه باید بر صخره شود بنا

  نه بر شن‌ها می‌مانند خانه‌ها

  هر که پندِ عیسی را در دل یابد

  خانه‌اش را سازد بر صخره‌ها

   

  گر بشنوی سخن را

  پاداش یابی از خدا

  آرامش و شادیِ بی‌همتا

  گر بشنوی سخن را

 3. ۳.‏ چون درختان کنارِ چشمه‌ساران

  میوه دهند فراوان هر زمان

  گر شنوی سخنِ یاه را از جان

  پاداش یابی تا ابد بی‌کران

   

  گر بشنوی سخن را

  پاداش یابی از خدا

  آرامش و شادیِ بی‌همتا

  گر بشنوی سخن را

‏(‏تث ۲۸:‏۲؛‏ مز ۱:‏۳؛‏ امث ۱۰:‏۲۲؛‏ مت ۷:‏۲۴-‏۲۷؛‏ لو ۶:‏۴۷-‏۴۹‏)‏