به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۸۶

باید از یَهُوَه تعلیم گیریم

انتخاب فایل صوتی
باید از یَهُوَه تعلیم گیریم
تغییر نما
متن

‏(‏اِشَعْیا ۵۰:‏۴؛‏ ۵۴:‏۱۳‏)‏

 1. ۱.‏ بیایید با شادی بشِناسیم یاه را

  تعلیم گیریم از کلامِ خدا

  آبِ حیات است،‏ می‌نوشیم از آن

  سیراب شوید همهٔ تشنگان

 2. ۲.‏ از با هم آمدن غافل نمی‌شویم

  راستی را ما در اینجا می‌یابیم

  روحِ خدا را،‏ عشق و وفا را

  روشنی را در این خانه یابیم

 3. ۳.‏ تمجیدِ یَهُوَه دلنشین می‌باشد

  آوایِ حق‌جویان زیبا باشد

  آییم در قومت،‏ مانیم در راهت

  تعلیم گیریم از کلامِ پاکت