به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۸۳

‏«خانه به خانه»‏

انتخاب فایل صوتی
‏«خانه به خانه»‏
تغییر نما
متن

‏(‏اعمال ۲۰:‏۲۰‏)‏

 1. ۱.‏ به هر سَرا وَ خانه‌ها،‏ در شهر و کوچه‌ها

  گوییم کلامِ پربها،‏ یابیم دوستِ خدا

  مژده دهیم نبوّتِ مسیح،‏ نجات‌مان

  که هر کجا پیر و جوان گویند به مردمان

 2. ۲.‏ به هر سَرا وَ خانه‌ها مژده دهیم هر جا

  ‏«رها شوید ای مردمان،‏ خوانید نامِ خدا»‏

  اگر نگوییم مژده را نمی‌یابند یاه را

  بیا نامِ یَهُوَه را بَریم به خانه‌ها

 3. ۳.‏ به هر سَرا وَ خانه‌ها ندا کنیم بیا

  ‏«اگر خواهی یابی شفا،‏ بیا سوی خدا»‏

  بر لب داریم نامِ یاه را،‏ اعلان کنیم آن را

  یابیم درونِ خانه‌ها دوستِ یَهُوَه را