تغییر نما
متن

‏(‏مزمور ۳۴:‏۸‏)‏

 1. ۱.‏ قدرِ خدمت را می‌دانیم

  سپاسِ تو را می‌گوییم

  نوبرِ خود را پیشت آوریم

  بشارتِ تو را دهیم

   

  بچشید یاه را در دل بینید

  یَهُوَه جان چه نیکوست

  تلاشِ خود را کنیم از دل

  تمامِ عشقمان اوست

 2. ۲.‏ خدمتِ دائم پربار است

  از آن نعمت‌ها می‌بارد

  روزیِ تو را یَهُوَه دهد

  حامیِ تو هر جا باشد

   

  بچشید یاه را در دل بینید

  یَهُوَه جان چه نیکوست

  تلاشِ خود را کنیم از دل

  تمامِ عشقمان اوست