به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۷۳

ما را شهامت ده

انتخاب فایل صوتی
ما را شهامت ده
تغییر نما
متن

‏(‏اعمال ۴:‏۲۹‏)‏

 1. ۱.‏ بشارت دهیم در دنیا،‏ نامِ پاکِ خدا را

  بعضی مخالفند با ما،‏ تهدید می‌کنند آن‌ها

  هرگز ترسی نداریم،‏ چون تو باشی یاورِ ما

  بده روحت را تو ای جانا،‏ یَهُوَه بشنو این دعا

   

  دلیری و شجاعت را،‏ بده هر لحظه به ما

  حمایت کن در این دوران،‏ دهیم پیغامِ تو را

  همی آید روزِ خدا،‏ چه پرقدرت و بی‌همتا

  بده بر ما خدا هر جا،‏ شهامت را

 2. ۲.‏ اگر ترسی باشد در ما،‏ خدا می‌بیند آن را

  حفاظت می‌کند هر آن،‏ شجاعت دهد به ما

  داند آزارِ آن‌ها،‏ دشمنی‌های ایشان را

  هدایت‌ها کن تو ای جانا،‏ باغیرت گوییم نامت را

   

  دلیری و شجاعت را،‏ بده هر لحظه به ما

  حمایت کن در این دوران،‏ دهیم پیغامِ تو را

  همی آید روزِ خدا،‏ چه پرقدرت و بی‌همتا

  بده بر ما خدا هر جا،‏ شهامت را