به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۷۲

نور حقیقت را بیفروزیم

انتخاب فایل صوتی
نور حقیقت را بیفروزیم
تغییر نما
متن

‏(‏اعمال ۲۰:‏۲۰،‏ ۲۱‏)‏

 1. یک زمانی ندانستیم حقیقتِ مسیحی را

  می‌تابد اما حالا نورِ خدا بر قلبِ ما

  چشمانِ ما گشته بینا،‏ در دل بینیم ای یاه تو را

  نامِ تو پناهِ ما،‏ بخوانیم هر جا تو را ای خدا

  در خانه‌ها،‏ در کوچه‌ها،‏ تعلیم دهیم در هر کجا

  ‏«با ما باشید ای مردمان،‏ رها شوید از این غم‌ها»‏

  ملت‌ها را اعلان کنیم پرستشِ یَهُوَه را

  بکوشیم با یکدلی،‏ تا گوید پایانِ کار است خدا

‏(‏یوش ۹:‏۹؛‏ اشع ۲۴:‏۱۵؛‏ یو ۸:‏۱۲،‏ ۳۲‏)‏