به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 سرود ۷۱

ما لشکر یَهُوَه

انتخاب فایل صوتی
ما لشکر یَهُوَه
تغییر نما
متن

‏(‏یوئیل ۲:‏۷‏)‏

 1. ۱.‏ ما لشکرِ یَهُوَه،‏ هستیم با عیسی

  در نبردیم با شیطان،‏ مانندِ یک سپاه

  بشارت دهیم هر جا،‏ وفاداریم ما

  استوار می‌مانیم،‏ ترسی نداریم

   

  ما لشکرِ یَهُوَه هم‌رزمِ عیسی

  گوییم در این دنیا یاه باشد خدا

 2. ۲.‏ خادمانِ یَهُوَه جستجو کنند

  دوستدارانِ خدا را هر جا پیدا کنند

  هر کس که در این جهان سختی کشیده

  در قومِ یَهُوَه آرامی دیده

   

  ما لشکرِ یَهُوَه هم‌رزمِ عیسی

  گوییم در این دنیا یاه باشد خدا

 3. ۳.‏ این لشکرِ یَهُوَه آماده باشد

  تحتِ فرمانِ عیسی پاینده می‌باشد

  ما شاهدان هر کجا استوار مانیم

  با صبر و با ایمان وفادار مانیم

   

  ما لشکرِ یَهُوَه هم‌رزمِ عیسی

  گوییم در این دنیا یاه باشد خدا