به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۷۰

انسان‌های لایق را بجوی

انتخاب فایل صوتی
انسان‌های لایق را بجوی
تغییر نما
متن

‏(‏مَتّی ۱۰:‏۱۱-‏۱۵‏)‏

 1. ۱.‏ مسیح شیوهٔ موعظه را به ما،‏ نشان داده است گفت چنان:‏

  ‏«به هر جا رَوید بجویید صالحان،‏ همدلان،‏ لایقان،‏ حق‌جویان

  سلامِ تو بر خانه‌ها آوَرَد صلح و آرامشِ بی‌کران

  اگر نشنود خانه‌ای تو برو خاکش را از پایت بتکان.‏»‏

 2. ۲.‏ هر کس کلامت پذیرد،‏ بپذیر،‏ محبت نما بهرشان

  آنان می‌مانند جاوِدان در جهان،‏ همراهند با شما شاهدان

  نباش نگران چه گویی،‏ کلام را گذارد یَهُوَه بر دهان

  بگو پاسخی سنجیده به همه پاکدلان تا آیند پیشمان