به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۶

آسمان‌ها جلال خدا را بیان می‌کنند

انتخاب فایل صوتی
آسمان‌ها جلال خدا را بیان می‌کنند
تغییر نما
متن

‏(‏مزمور ۱۹‏)‏

 1. ۱.‏ سپاس گویند خدا را آسِمان‌ها

  فلک نشان دهد کارِ دستِ او را

  ستایش‌ها نمایند شب و روز

  آشْکار سازند محبتش،‏ حکمت و قدرتش

 2. ۲.‏ حیات بخشد شریعتِ یَهُوَه

  حکمت بخشد ما را،‏ اِحیا کند جان را

  احکامِ او پر از مهر و راستی

  کلام او حقیقت است،‏ منشأ هر پاکی

 3. ۳.‏ ترسْ از خدا پاک است و جاوِدانی

  مرغوب‌تر از طلا فرمانِ خدایی

  کلامِ او حافظِ راهمان

  جلال و حرمتِ او را همیشه بگوییم

‏(‏مز ۱۱۱:‏۹؛‏ ۱۴۵:‏۵؛‏ مکا ۴:‏۱۱‏)‏