به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۶۹

بهر بشارت،‏ به پیش!‏

انتخاب فایل صوتی
بهر بشارت،‏ به پیش!‏
تغییر نما
متن

‏(‏۲ تیموتائوس ۴:‏۵)‏

 1. ۱.‏ به پیش برو خادمِ حق‌گو

  شادان به جهان هر سو

  خوبان شنوند بشارت را

  یابند سخنِ نیکو

  خدمت به خدا دارد شادی

  نعمت‌ها دهد یاه به تو

  نامِ خدا را بشارت ده

  بهرِ موعظه به پیش رو

   

  به پیش برو،‏ کلامِ خدا را به همه رسان

  به پیش برو،‏ باایمان و صبرت با خدا بمان

 2. ۲.‏ به پیش می‌رویم همه با هم

  با مسح‌شدگان همگام

  مرد و زن و پیر و جوان‌ها

  خوانیم خدا را به نام

  بشارت دهیم با شادی ما

  همه بشنوند سخن را

  خدا می‌باشد همراهمان

  ترسی نداریم از دنیا

   

  به پیش برو،‏ کلامِ خدا را به همه رسان

  به پیش برو،‏ باایمان و صبرت با خدا بمان