به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 سرود ۶۸

افشاندن بذر پادشاهی خدا

انتخاب فایل صوتی
افشاندن بذر پادشاهی خدا
تغییر نما
متن

‏(‏مَتّی ۱۳:‏۴-‏۸‏)‏

 1. ۱.‏ همکاری کنیم ای برادر

  بشنو تو ندای سَرور

  تعلیم می‌دهد راهِ خود را

  باشد همچون یار و یاور

  بذرِ حقیقت ریشه می‌دهد

  در دل‌های صادق‌دلان

  تلاشِ خود را همیشه بنما

  وفادار تو بمان به خدا

 2. ۲.‏ وقتی بکوشیم از دل و جان

  ثمر آوَرَد بذرمان

  خوبان تشنهٔ راهِ پاکند

  از ما حقیقت آموزند

  آید سختی‌ها در راهِ ایشان

  دهیم تسلّی به آنان

  وقتی می‌رویَد حقیقت در دل‌ها

  شادمان می‌شود دلمان