به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای یَهُوَه ‹بانگ شادی برآوریم›—‏بدون نُت موسیقی

 سرود ۶۷

‏«کلام را موعظه کن»‏

انتخاب فایل صوتی
‏«کلام را موعظه کن»‏

‏(‏۲ تیموتائوس ۴:‏۲)‏

 1. ۱.‏ خداوند فرموده امروز

  طلبیده اطاعت را امروز

  همیشه حاضر به بیان باش

  امیدِ دلت را هر جا اعلان

   

  موعظه کن!‏ بهرِ نجاتِ جانت

  اعلان کن!‏ پایانِ این جهان است

  اعلان کن!‏ یاری کن بندگان را

  اعلان کن!‏ در همه جا

 2. ۲.‏ موسمِ سختی در پیش است

  وَ به هر جا دشمن در کمین است

  بشارت را گوییم با غیرت

  توکلِ ما خدایمان است

   

  موعظه کن!‏ بهرِ نجاتِ جانت

  اعلان کن!‏ پایانِ این جهان است

  اعلان کن!‏ یاری کن بندگان را

  اعلان کن!‏ در همه جا

 3. ۳.‏ وقتِ مناسب می‌رسد

  تعلیمِ ما به مردم لازم است

  پیامِ نجات را می‌دهیم

  نامِ یَهُوَه را تقدیس دهیم

   

  موعظه کن!‏ بهرِ نجاتِ جانت

  اعلان کن!‏ پایانِ این جهان است

  اعلان کن!‏ یاری کن بندگان را

  اعلان کن!‏ در همه جا